xs
xsm
sm
md
lg

ธพว. ช่วย ศก.ฐานราก ออกสินเชื่อดอกเบี้ยถูก 1% และ 3%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ผู้จัดการรายวัน 360-ธพว. พร้อมดันโครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพลูกค้า ธอส. ออกผลิตสินเชื่อติดดาววงเงิน 5 หมื่นล้านบาท สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน หรือธุรกิจที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) คิดดอกเบี้ย 3% คงที่ 3 ปี ผ่อนชำระได้นานถึง 7 ปี พร้อมออกสินเชื่อวัยเก๋าวงเงิน 1 พันล้านบาท เปิดโอกาสผู้ประกอบการอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป นำไปเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่หลังเกษียณ

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) กล่าวว่า หลังจากที่ธนาคารได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพ” กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในระดับฐานราก (Local Economy) โดยจะสนับสนุนให้ลูกค้าของ ธอส. ซึ่งมีฐานกว่า 1 ล้านราย ที่ต้องการเงินทุนไปประกอบอาชีพสามารถมาขอสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารได้ โดยไม่ต้องนำบ้านมาใช้เป็นหลักประกัน

ทั้งนี้ ธนาคารเตรียมความพร้อมไว้บริการทุกด้านแล้ว ทั้งทีมงาน และสินเชื่อดอกเบี้ยถูก ได้แก่ สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาววงเงิน 50,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยเพียง 3%คงที่ 3 ปี ผ่อนชำระได้นานถึง 7 ปี สามารถใช้ บสย. ค้ำประกันฟรี 4 ปีแรก กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนเพียง 460 บาทต่อวัน สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวท่องเที่ยวชุมชน หรือธุรกิจที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) เช่น โฮมสเตย์ บูติคโฮเต็ล ร้านอาหาร ผลิตขนมท้องถิ่น เป็นต้น

โดยกลุ่มอาชีพบริการต่าง ๆ ที่อยู่คู่ชุมชน ตัวอย่างเช่น 10 อาชีพ ดังนี้ 1. ช่างตัดผม 2. ช่างเสริมสวย 3. ช่างตัดเสื้อ 4. ซ่อมรถยนต์/รถจักรยานยนต์ 5. ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 6. ช่างซ่อมประปา/ไฟฟ้า 7. ช่างไม้/เฟอร์นิเจอร์/ประกอบเรือ 8. ซ่อมคอมพิวเตอร์/สมาร์ทโฟน 9. ช่างตีเหล็ก และ 10. ทำดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น รวมถึงกลุ่มธุรกิจเกษตรแปรรูป ทั้งอาหารและไม่ใช่อาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์สปา ผลไม้อบแห้ง เครื่องดื่มสมุนไพร และเครื่องสำอาง เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีสินเชื่อเถ้าแก่ 4.0 วงเงิน 8,000 ล้านบาท สำหรับผู้กู้ที่ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล) คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1% คงที่ตลอดระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 7 ปี ปลอดชำระเงินต้น 3 ปีแรก เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีปัญหาทางการเงินสามารถกู้ได้ (แม้เคยปรับโครงสร้างหนี้ หรือผ่อนชำระไม่ต่อเนื่องมาก็ตาม) สำหรับลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ และใช้เป็นเงินหมุนเวียน โดยไม่ต้องใช้ บสย. หรือบ้านมาค้ำประกัน

ส่วนสินเชื่อสร้างอาชีพวัยเก๋าวงเงิน 1,000 ล้านบาท เปิดโอกาสผู้ประกอบการอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป รวมระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดถึงอายุ 75 ปี นำไปเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้หลังเกษียณอายุจากการทำงานประจำ เช่น เปิดร้านกาแฟ ทำฟาร์มสัตว์เลี้ยง ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ รวมไปถึงลงทุนซื้อ “แฟรนไชส์” ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำในการประกอบธุรกิจ รวมถึงนำใช้ปรับปรุงกิจการเดิมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถแข่งขันในธุรกิจได้

ปัจจุบัน ธนาคารอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการสินเชื่อ โดยเปิดบริการยื่นขอสินเชื่อผ่านออนไลน์ (https://coreportal.smebank.co.th/) เพียงสแกน QR ตามจุดต่าง ๆ ที่ธนาคารนำป้ายสแกนไปติดตั้งไว้กว่า 10,000 จุดทั่วประเทศ เช่น สถานที่ราชการ หน่วยงานพันธมิตร และเครือข่ายสมาคมต่าง ๆ เป็นต้น

นายมงคล กล่าวเพิ่มเติมว่า คาดว่า ภายในปีนี้จะมีลูกค้าของ ธอส. มาใช้บริการสินเชื่อจาก ธพว. ประมาณ 20,000 ราย วงเงินกู้ตั้งแต่ 2 แสนบาทถึง 2 ล้านบาทต่อราย มูลค่าสินเชื่อรวมประมาณ 1,500 ล้านบาท ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้อย่างกว้างขวาง ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจไทยจากฐานรากอย่างแท้จริง


กำลังโหลดความคิดเห็น