xs
xsm
sm
md
lg

ตลท. อนุมัติ “ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่” กลับเข้าเทรด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้ “ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่” พ้นเหตุเพิกถอนวันที่ 23 มกราคมนี้ กลับมาเทรดใหม่ใน SET วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หลังผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง หุ้นในมือผู้ถือหุ้นใหญ่ติดไซเลนต์พีเรียดเป็นเวลา 1 ปี ผู้บริหารระบุมีแผนสร้างคลังกระจายสินค้า และบุกขยายตลาดต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้ผลการดำเนินงานเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในอนาคต หวังสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ WP พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน โดยการปลดเครื่องหมาย SP (Suspension) และให้เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

ปัจจุบัน WP ประกอบธุรกิจเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เวิลด์แก๊ส” ที่โดดเด่นด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในทุกระดับ และมีเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่ง ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพจนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกภาคธุรกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา WP มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานเป็นเวลา 1 ปี และงวดสะสมก่อนยื่นคําขอซึ่งพิจารณาจากงบการเงินประจําปี 2559 เท่ากับ 36 ล้านบาท

งบการเงินงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 108 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) ของ WP จํานวน 7 ราย นําหุ้นรวมกัน 285,175,000 หุ้น (ร้อยละ 55 ของทุนชําระแล้ว 518.50 ล้านบาท) ได้ให้คํารับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าจะไม่นําหลักทรัพย์ดังกล่าวของตนออกขายภายใน 1 ปี (Silent Period) นับแต่วันที่หลักทรัพย์กลับมาซื้อขาย โดยได้รับการผ่อนผันให้เมื่อครบกําหนด 6 เดือน สามารถทยอยขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ในจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหลักทรัพย์ที่ถูกห้ามขาย

“ทีมผู้บริหารขอเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น และขอบคุณตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่พิจารณาอนุมัติให้หุ้น WP กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครั้ง ซึ่งที่ผ่านมา ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจ พัฒนาบุคลากร พัฒนาศักยภาพองค์กร จนมีความแข็งแกร่ง ทำให้ผลประกอบการสามารถกลับมามีกำไรสุทธิได้อย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้มีแผนสร้างคลังกระจายสินค้าแห่งใหม่ และรุกตลาดต่างประเทศมากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมฐานลูกค้าทุกภาคธุรกิจ ได้แก่ สถานีบริการก๊าซ LPG, โรงบรรจุก๊าซ, ร้านค้าก๊าซ, กลุ่มพาณิชยกรรม และกลุ่มอุตสาหกรรม อีกทั้งจะเดินหน้าพัฒนาศักยภาพองค์กร เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร เพื่อผลักดันให้ผลประกอบการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น”


กำลังโหลดความคิดเห็น...