xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่งหุ้น รพ. วัฒนแพทย์ ตรัง ขาย IPO 150 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่งหุ้น “โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง” ผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ และมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ในจังหวัดตรัง เตรียมขายหุ้นไอพีโอ 150 ล้านหุ้น ระดมทุนเพื่อไปขยายขอบเขตการให้บริการที่อ่าวนาง และขยายศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลเดิม โดยแต่งตั้ง บล. ธนชาต เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน คาดเข้าเทรด SET หมวดธุรกิจการแพทย์ ได้ในช่วงปลายปีนี้

นายพายุพัด มหาผล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) (WPH) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้พิจารณานับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ไปแล้วในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยเตรียมจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยคาดว่าจะเสนอขายหุ้นไอพีโอ และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในช่วงปลายปีนี้

“โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง เป็นบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานทางด้านธุรกิจที่แข็งแกร่ง เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 120 เตียงที่ให้บริการ

ด้านการรักษาพยาบาลมาเป็นเวลากว่า 60 ปี มีทีมแพทย์เฉพาะทางครอบคลุมสาขาต่าง ๆ มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ครบวงจร มีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมพื้นที่โซนเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ และจังหวัดใกล้เคียง ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลเอกชนเพียงแห่งเดียวในจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ Hospital Accreditation (HA) ขั้นที่ 3 รวมถึงได้รับการรับรองจากบริษัทประกันภัยรายใหญ่ให้เข้าร่วมโครงการ Pilot Preferred Provider จากจุดเด่นดังกล่าวเชื่อว่า WPH จะเป็นบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในอนาคต และคาดว่าจะได้รับความสนใจ และตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเหมือนเช่นเคย ซึ่งในเบื้องต้น คาดว่าจะสามารถเสนอขายหุ้นและเข้าจดทะเบียนใน SET ได้ภายในปลายปี 2560 นี้” นายพายุพัด กล่าว

นายเชน เหล่าสุนทร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการเงิน บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) (WPH) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้จะนำเงินไปใช้เพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย คือ บจก. โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็น “คลินิกเวชกรรมอินเตอร์เนชั่นแนล” และในอนาคตมีแผนที่จะขยายขอบเขตการให้บริการโดยสร้างโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง ขนาด 59 เตียง (ภายใต้บริษัทย่อย บจก. โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง) บนที่ดิน 9 ไร่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง และเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก

นอกจากนี้ มีแผนจะนำเงินทุนที่ได้ไปใช้เพื่อขยายโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง เพื่อการให้บริการที่ครบวงจร ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการรักษาและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นจาก 120 เตียงเป็น 212 เตียง โดยจะก่อสร้างอาคารใหม่บนพื้นที่ ซึ่งอยู่ติดกับที่ตั้งของโรงพยาบาลในปัจจุบันและปรับปรุงอาคารเดิม สำหรับเงินส่วนที่เหลือจะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืม และใช้เป็นเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และเงินลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการแพทย์

สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ WPH เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลในปี 2557-2559 อยู่ที่ 430.86 ล้านบาท 476.54 ล้านบาท และ 542 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิในปี 2557-2559 อยู่ที่ -16.61 ล้านบาท 43.37 ล้านบาท 72.24 ล้านบาท ส่วนไตรมาสแรกปี 2560 มีรายได้ 145.75 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 12.83 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนที่เรียกชำระแล้ว 225 ล้านบาท โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนชำระแล้วเพิ่มเป็น 300 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
กำลังโหลดความคิดเห็น...