xs
xsm
sm
md
lg

“สยามอีสต์ โซลูชั่น” เตรียมขายไอพีโอ 60 ล้านหุ้น คาดเข้าเทรดใน mai ไตรมาส 1/60

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“สยามอีสต์ โซลูชั่น” เตรียมขายไอพีโอ 60 ล้านหุ้น หลังสำนักงาน ก.ล.ต.เริ่มนับหนึ่งไฟลิ่ง คาดเข้าเทรดใน mai ไตรมาส 1/60 โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ก่อสร้างศูนย์บริการวิศวกรรม ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สนับสนุนงานบริการ และการดำเนินธุรกิจ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า หลังจาก บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น ได้ยื่นแบบแสดงคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 60 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังเสนอขายหุ้น IPO ล่าสุด ทาง ก.ล.ต.ได้นับหนึ่งแบบไฟลิ่งเป็นที่เรียบร้อย

ปัจจุบัน บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น มีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท หรือคิดเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 240 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยทุนที่ออก และชำระแล้วมีจำนวน 90 ล้านบาท ภายหลัง ก.ล.ต.อนุมัติให้เสนอขายหุ้น IPO และแบบไฟลิ่งมีผลใช้บังคับแล้ว จะกำหนดวันที่เสนอขายหุ้น IPO ให้แก่ประชาชนทั่วไป และนำ บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะอยู่ภายในไตรมาส 1 ของปี 2560

ส่วนเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ก่อสร้างศูนย์บริการวิศวกรรม (Workshop) ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สนับสนุนงานบริการ และการดำเนินธุรกิจ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น เป็นผู้ประกอบธุรกิจจัดหา และจำหน่ายสินค้า พร้อมให้บริการ และคำปรึกษาด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจรใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม ซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไป เพื่อจำหน่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก และภาคอื่นๆ ของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด Industrial Equipment Solution Provider

น.ส.อรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจมากว่า 23 ปี โดยมีสินค้าที่จำหน่ายกว่า 40 แบรนด์ รวมทั้งหมดกว่า 3,500 รายการ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เคมีภัณฑ์ ยานยนต์และชิ้นส่วน ที่สั่งซื้อสินค้าเพื่อนำไปใช้ในการขยายสายการผลิต การก่อสร้างโรงงานใหม่ ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และทดแทนอุปกรณ์เดิมที่เสื่อมสภาพ โดยจำหน่ายสินค้าผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ ช่องทางจำหน่ายทางตรงให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วน 70-80% ของรายได้จากการขายและบริการในแต่ละปี และช่องทางจำหน่ายทางอ้อมผ่านกลุ่มผู้รับเหมา และร้านค้าปลีกที่เป็นตัวกลางช่วยกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้ใช้งานได้มากขึ้น

สำหรับแผนดำเนินงานนั้น บริษัทฯ จะลงทุนก่อสร้างศูนย์บริการวิศวกรรมภายในพื้นที่สำนักงาน จังหวัดระยอง ซึ่งจะก่อสร้างเป็นอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่ใช้สอย 1,750 ตารางเมตร รองรับการขยายงานให้บริการเคลือบพื้นผิวเครื่องจักร อุปกรณ์ระบบท่อ งานออกแบบ และตัดเย็บฉนวนหุ้มเครื่องจักร และอุปกรณ์แก่กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงใช้เป็นสถานที่ให้บริการประกอบ และซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบปั๊มสูบส่งน้ำ และของเหลว ตลอดจนอุปกรณ์ในระบบท่อ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ และรายได้ในอนาคต

ด้าน นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการ บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น กล่าวว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดหา และจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม สำหรับสูบส่งน้ำและของเหลวที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล อาคารสูง และโครงการน้ำของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งแบ่งเป็นปั๊มประเภทหมุนเหวี่ยงที่เหมาะกับการเคลื่อนย้ายของเหลวใส และมีความหนืดต่ำ และปั๊มประเภทแทนที่บวกที่เหมาะกับการเคลื่อนย้ายของเหลวที่มีความหนืดสูง

2.กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิต และระบบท่อ ประกอบด้วย อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น อุปกรณ์เพื่อการคัดแยกวัสดุ วัสดุเพื่อการดูดซึม อุปกรณ์เพื่อแลกเปลี่ยนมวลสารและระบบท่อ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบท่อและข้อต่อ แท็งก์พลาสติก อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน เป็นต้น

3.กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม ซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไปในกระบวนการผลิต และงานซ่อมบำรุง ได้แก่ กาว วัสดุยาแนว วัสดุเคลือบผิว ผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัย และความปลอดภัย และงานบริการเคลือบพื้นผิว และตัดเย็บฉนวนหุ้ม

“เราเชื่อมั่นในจุดแข็งทางธุรกิจที่มีความหลากหลายของสินค้า ทั้งประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของทีมวิศวกรในการจัดหาสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดจนบริการก่อน และหลังการขายที่ได้มาตรฐาน ที่ตั้งของสำนักงานที่อยู่ใน จ.ระยอง ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่มากที่สุดในประเทศ จึงทำให้บริษัทฯ มีขีดความสามารถการแข่งขันที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายแสงเพชร กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...