xs
xsm
sm
md
lg

สยามอีสต์ โซลูชั่น เคาะราคา IPO 2.45 บาทต่อหุ้น ระดมทุน 60 ล้านหุ้นขยายธุรกิจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นางสาวอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น หรือ SE
"สยามอีสต์ โซลูชั่น" เคาะราคาจองซื้อ IPO หุ้นละ 2.45 บาท เตรียมเปิดให้ประชาชนจองซื้อวันที่ 6-8 ก.พ.นี้ คาดเข้าเทรดในตลาดหุ้น เอ็ม เอ ไอ ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ผู้บริหารมั่นใจศักยภาพการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Industrial Equipment Solution Provider ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคอื่นๆ ของประเทศ พร้อมวางแผนก่อสร้างศูนย์บริการวิศวกรรมที่จังหวัดระยอง เพื่อขยายธุรกิจด้านบริการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น กำหนดราคาขาย IPO ที่หุ้นละ 2.45 บาท โดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อหุ้นในวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์นี้ และคาดว่าจะเข้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พร้อมทั้ง แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
 
ทั้งนี้ บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 60 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยปัจจุบัน บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น มีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 240 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งทุนที่ออก และชำระแล้วมีจำนวน 90 ล้านบาท ส่วนเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น จะนำไปใช้ก่อสร้างศูนย์บริการวิศวกรรม (Workshop) ซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่สนับสนุนงานบริการ และการดำเนินธุรกิจ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

สำหรับ บมจ. สยามอีสต์ โซลูชั่น เป็นผู้ประกอบธุรกิจจัดหา และจำหน่ายสินค้าพร้อมให้บริการ และคำปรึกษาด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจรใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิต และระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรมซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไป ภายใต้แนวคิด Industrial Equipment Solution Provider เพื่อจำหน่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 นั้น บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย และบริการ 314.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.83% จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่มีรายได้จากการขาย และบริการ 283.45 ล้านบาท

ด้านนางสาวอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น หรือ SE กล่าวว่า บริษัทฯ มีสินค้าที่จำหน่ายพร้อมให้บริการ และคำปรึกษาอย่างครบวงจรกว่า 40 แบรนด์ รวมทั้งหมดกว่า 3,500 รายการ เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เคมีภัณฑ์ ยานยนต์และชิ้นส่วน ที่สั่งซื้อสินค้าเพื่อนำไปใช้ก่อสร้างโรงงาน ขยายสายการผลิต ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และใช้ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่เสื่อมสภาพ โดยได้จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางจำหน่ายทางตรงแก่โรงงานอุตสาหกรรม ที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัทฯ 70-80% ของรายได้จากการขาย และบริการ ส่วนที่เหลือจะจำหน่ายผ่านกลุ่มผู้รับเหมา และร้านค้าปลีกที่เป็นคนกลางช่วยกระจายสินค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ โดยจะลงทุนก่อสร้างศูนย์บริการวิศวกรรมในพื้นที่สำนักงาน จังหวัดระยอง ซึ่งออกแบบเป็นอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่ใช้สอย 1,750 ตารางเมตร เพื่อขยายงานให้บริการเคลือบพื้นผิวเครื่องจักร อุปกรณ์ระบบท่อ งานออกแบบ และตัดเย็บฉนวนหุ้มเครื่องจักร และอุปกรณ์ รวมถึงให้บริการประกอบ และซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบปั๊มสูบส่งน้ำ และของเหลว ตลอดจนอุปกรณ์ในระบบท่อ

“เรามีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจจัดหา และจำหน่าย พร้อมให้บริการในสินค้าอุตสาหกรรม 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีระบบปั๊ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิต และระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม ซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไป และยังเป็นผู้สรรหาสินค้านวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่แตกต่าง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต”

ด้านนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการ SE กล่าวว่า สินค้าอุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์นั้น ประกอบด้วย 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีระบบปั๊ม ซึ่งเป็นปั๊มสูบส่งน้ำ และของเหลวที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล อาคารสูง และโครงการน้ำของภาครัฐ ซึ่งแบ่งเป็นปั๊มประเภทหมุนเหวี่ยงที่เหมาะกับการเคลื่อนย้ายของเหลวใส และมีความหนืดต่ำ และปั๊มประเภทแทนที่บวกที่เหมาะกับการเคลื่อนย้ายของเหลวที่มีความหนืดสูง 2.กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิต และระบบท่อ ประกอบด้วย อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น อุปกรณ์เพื่อการคัดแยกวัสดุ วัสดุเพื่อการดูดซึม อุปกรณ์เพื่อแลกเปลี่ยนมวลสาร และระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบท่อ และข้อต่อ แทงก์พลาสติก อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน และ 3.กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม ซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไปในกระบวนการผลิต และงานซ่อมบำรุง ได้แก่ กาว วัสดุยาแนว วัสดุเคลือบผิว ผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัย และความปลอดภัย และงานบริการเคลือบพื้นผิว และตัดเย็บฉนวนหุ้ม 
กำลังโหลดความคิดเห็น...