xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ตั้ง “ดร.ธัชพล กาญจนกูล” ผู้บริหารอออมสิน นั่งผู้ว่าฯ กคช.คนใหม่แล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ดร.ธัชพล กาญจนกูล
ตามคาด! ครม.อนุมัติแต่งตั้ง “ดร.ธัชพล กาญจนกูล” ผู้บริหารระดับสูงจากแบงก์ออมสิน นั่งผู้ว่าฯ กคช.คนใหม่แล้ว โดยเงื่อนไขผลตอบแทนเป็นไปตามมติคณะกรรมการ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (25 ต.ค.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอแต่งตั้ง ดร.ธัชพล กาญจนกูล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) และการกำหนดอัตราเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ กคช.ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ส่วนค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ รวมทั้งเงื่อนไขการจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

สำหรับ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มยุทธศาสตร์ อายุ 54 ปี จบการศึกษาปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต ด้านการวิจัยการเงิน Ph.D (Fin. Research) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2 ซึ่ง ดร.ธัชพล ยังเคยเป็นรักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในปี 2557-2558 และยังเคยถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆ ในฐานะลูกหม้อของธนาคารฯ สมัครเข้าชิงผู้อำนวยการธนาคารออมสินในปี 2557 

สำหรับการเคหะแห่งชาติ หน้าที่หลักยังคงเป็นเรื่องการดูแลที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และการพัฒนาโครงการเพื่อตอบสนองกับนโยบายภาครัฐ เช่น ที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้า การบริหารจัดการโครงการบ้านเอื้ออาทร ที่ยังคงเหลือค้างอยู่ รวมถึงล่าสุด ได้เดินหน้าโครงการตามแผนฟื้นฟูแฟลตดินแดง โดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในการก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง G เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...