xs
xsm
sm
md
lg

เผย 2 ธุรกิจ “โรงแรม-ก่อสร้าง” ยังขยายตัว ระดมเม็ดเงินผ่านตราสารหนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


แบงก์ชาติ เผยการระดมทุนภาคธุรกิจผ่านสินเชื่อหดตัวลง ขณะที่การระดมทุนผ่านตลาดหุ้น และตราสารหนี้อยู่ในระดับทรงตัว โดยพบว่า ธุรกิจโรงแรม และก่อสร้างระดมเม็ดเงินผ่านตราสารหนี้ในภาวะที่ต้นทุนการระดมทุนยังอยู่ในระดับต่ำ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะการเงินในช่วงเดือนมีนาคม 2559 การระดมทุนของภาคธุรกิจปรับลดลงจากเดือนก่อน สะท้อนจากปริมาณสินเชื่อใหม่ที่หดตัว โดยเฉพาะในภาคการผลิต ภาคค้าปลีก และภาคอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดี ปริมาณสินเชื่อใหม่ที่ให้แก่กลุ่มธุรกิจโรงแรมปรับเพิ่มขึ้น ด้านการระดมทุนของภาคธุรกิจผ่านตลาดตราสารทุน และการออกตราสารหนี้ทรงตัวในระดับที่ใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยการออกตราสารหนี้ส่วนใหญ่เป็นการระดมทุนของธุรกิจโรงแรม และการก่อสร้าง

สำหรับปริมาณสินเชื่อใหม่ที่ให้แก่ภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลัก ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ ส่วนสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน หลังผลของการเร่งซื้อรถยนต์หมดลง โดยภาพรวมปริมาณการระดมทุนของภาคเอกชนในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ลดลงจากไตรมาสก่อน ตามปริมาณสินเชื่อใหม่ที่ลดลงเป็นสำคัญ สอดคล้องต่อภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีแนวโน้มฟื้นตัวช้า ประกอบกับสถาบันการเงินยังคงระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ

ขณะที่ปริมาณการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ค่อนข้างทรงตัวใกล้เคียงกับไตรมาสที่แล้ว ในภาวะที่ต้นทุนการระดมทุนยังอยู่ในระดับต่ำเงินฝากรวมตั๋วแลกเงิน (ของ ODCs) ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ขยายตัว 4.7% จากระยะเดียวกันปีก่อน ชะลอลงจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัว 5.3% ตามปริมาณเงินฝากของภาคธุรกิจที่ขยายตัวชะลอลงเป็นหลัก ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษ ณ วันที่ 21 เมษายน 2559 ของธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) ขนาดใหญ่ในภาพรวมปรับลดลงเล็กน้อยจากสิ้นเดือนมีนาคม หลังจากที่ค่อนข้างทรงตัวในช่วงไตรมาสแรกของปี

อนึ่ง การขยายตัวของสินเชื่อใหม่ที่ต่ำกว่าการขยายตัวของปริมาณเงินฝาก ส่งผลให้อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากรวมตั๋วแลกเงินของ ธพ. ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2559 อยู่ที่ 94.8% ปรับลดลงจากสิ้นไตรมาสก่อนหน้าที่ 97.0% และสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ 96.0%
กำลังโหลดความคิดเห็น...