xs
xsm
sm
md
lg

ชำแหละประมูลทรัพย์คอนโด แก้ กม.ผู้ซื้อห้องชุด “ปลอดหนี้” หวั่นสร้างวินัยเบี้ยวหนี้!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

แฟ้มภาพ
กรมที่ดิน ร่วมกับ ส.อาคารชุดไทย ส.บริหารสินทรัพย์ไทย ผ่าทางออกการแก้ไขกฎหมาย “ขายห้องชุดปลอดหนี้” หวังเพิ่มความคล่องตัวให้กรมบังคับคดีระบายทรัพย์เร็วขึ้น พร้อมเป็นห่วงลูกหนี้ถูกไล่บี้หากเงินขายทรัพย์ไม่พอคุ้มมูลหนี้ เผยหนี้ค่าส่วนกลางในระบบสูงกว่าหมื่นล้านบาท

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า สืบเนื่องจากกระทรวงยุติธรรม ได้เสนอให้เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กำหนดหลักเกณฑ์ในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่ซื้อจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยไม่ให้นำบทบัญญัติในมาตรา ๒๙ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ มาใช้บังคับ โดยผู้ซื้อห้องชุดไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางแทนลูกหนี้ตามคำพิพากษา ผู้เป็นเจ้าของห้องชุดคนเดิม พร้อมวางแนวทางให้นิติบุคคลอาคารชุดต้องดำเนินการเพื่อขอรับชำระหนี้ตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๘๗ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งเป็นหนี้บุริมสิทธิในเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (เพิ่มเติมมาตรา ๓๐๙ จัตวา) นั้น

กรมที่ดินในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลรับผิดชอบกฎหมายอาคารชุด มีความเห็นว่า การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเป็นการผลักภาระให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดไปฟ้องเรียกร้องหนี้ ในกรณีที่เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ค่าใช้จ่ายส่วนกลางได้ ซึ่งในทางปฏิบัติพบว่า นิติบุคคลอาคารชุดส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อมที่จะทำการฟ้องร้องดำเนินคดีได้

นอกจากนั้น การกำหนดให้นิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้เข้าไปใช้สิทธิในฐานะเจ้าหนี้บุริมสิทธิเหนือห้องชุดนั้น ในทางปฏิบัติจะเกิดประสิทธิภาพในการใช้บังคับมากน้อยเพียงใด เนื่องจาก กรมที่ดิน ได้ตรวจสอบจากสำนักงานที่ดินเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า มีนิติบุคคลอาคารชุดเพียง ๑ แห่ง ที่ได้ส่งรายการหนี้บุริมสิทธิตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้นิติบุคคลอาคารชุดมีความเข้าใจในเรื่องบุริมสิทธิ และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้พักอาศัยในอาคารชุดในวงกว้าง สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน จึงได้ร่วมกับสมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยจัดสัมมนา เรื่อง การบังคับคดีห้องชุด กรมบังคับคดียกเลิกใบปลอดหนี้ “ใครได้ ใครเสีย” ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ห้องวายุภักษ์ 3 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การดำเนินการแก้ไขกฎหมายของเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการผลักดันทรัพย์ออก เนื่องจากปัจจุบันการประมูลทรัพย์เกี่ยวกับห้องชุดยังประสบปัญหาอยู่ เนื่องจากภาระหนี้ส่วนกลางที่คาดว่าหนี้ในส่วนนี้สูงกว่าหมื่นล้านบาท

นายพิสิฐ ชูประสิทธิ์. นายกสมาคมนักบริหารอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร ให้มุมมองว่า คงต้องพิจารณาอย่างละเอียดเพราะมีผลดี และผลเสียงต่อผู้ประมูล และลูกหนี้ เป็นไปได้หรือไม่ว่าจะมีการคำนวณ หรือเรียกเก็บหนี้จากผู้ประมูลส่วนหนึ่ง เพราะมิฉะนั้นนิติบุคคลจะมีภาระเรื่องหนี้ส่วนกลาง อีกทั้งกังวลว่าจะเป็นการสร้างวินัยในเรื่องการไม่ชำระหนี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...