xs
xsm
sm
md
lg

ศูนย์ข้อมูลฯ เผยภาคเหนือบ้านเดี่ยวเชียงใหม่ขายดี ยอดเหลือขายลดลง 85%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

สัมมา คีตสิน
-ศูนย์ข้อมูลฯ เผยผลสำรวจที่อยู่อาศัยภาคเหนือ ประจำปี 57 พบแจงบ้านเดี่ยวลดลง 85% จากจำนวนบ้านจัดสรร 145 โครงการ จำนวน 14,900 หน่วย มูลค่า 57,300 ล้านบาท เหลือขาย 6,200 หน่วย มูลค่า 24,000 ล้านบาท ขณะที่โครงการอาคารชุดพบมี 59 โครงการ 8,400 หน่วย มูลค่ารวม 25,800 ล้านบาท เหลือขาย 3,100 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวม 10,100 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้ามี 50 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 6,700 หน่วย เหลือขายประมาณ 2,900 หน่วย

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดสัมมนา หัวข้อ “วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ” เพื่อนำเสนอข้อมูลผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ จากการสำรวจภาคสนามของศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ ในปี 2557 ซึ่งข้อมูลโครงการที่อยู่ระหว่างการขาย เฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย

โดยผลการสำรวจข้อมูลที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีหน่วยที่อยู่อาศัยในผังโครงการของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการขายแบ่งเป็นบ้านจัดสรร 145 โครงการ หน่วยในผังประมาณ 14,900 หน่วย มูลค่า 57,300 ล้านบาท ปัจจุบันมีจำนวนเหลือขาย 6,200 หน่วย มูลค่า 24,000 ล้านบาท โดยในส่วนของบ้านเดี่ยวมีสัดส่วนลดลงจากปีก่อนหน้าถึง 85% ขณะที่ทาวน์เฮาส์ เพิ่มขึ้น 5% ส่วนอาคารชุดมี จำนวน 59 โครงการ จำนวน 8,400 หน่วยมูลค่า 25,800 ล้านบาท ปัจจุบันมีหน่วยเหลือขาย 3,100 หน่วย และบ้านพักตากอากาศ 2 โครงการ จำนวน 65 หน่วย

เมื่อแบ่งตามพื้นที่ พบว่า โครงการบ้านจัดสรรกระจายอยู่ใน 4 อำเภอหลัก คือ อำเภอสันกำแพง 32 โครงการ มีหน่วยในผัง 3,840 หน่วย จำนวนเหลือขาย 1,770 หน่วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ 31 โครงการ 2,700 หน่วย จำนวนเหลือขาย 920 หน่วย อำเภอสันทราย 28 โครงการ 2,600 หน่วย เหลือขาย 1,090 หน่วย และอำเภอหางดง 26 โครงการ 2,820 หน่วย จำนวนเหลือขาย 1,290 หน่วย และอยู่ในอำเภอสารภี 17 โครงการ 1,800 หน่วย เหลือขาย 770 หน่วย อำเภอดอยสะเก็ด 7 โครงการ 850 หน่วย เหลือขาย 290 หน่วย และอำเภอแม่ริม 4 โครงการ 300 หน่วย เหลือขาย 110 หน่วย

ขณะที่แบ่งตามประเภท บ้านเดี่ยว มี 77% ของหน่วยบ้านจัดสรรทั้งหมด ทาวน์เฮาส์ มี 8% อาคารพาณิชย์พักอาศัย มี 7% ส่วนที่เหลือเป็นบ้านแฝดและที่ดินเปล่าในโครงการ โดยบ้านเดี่ยวและอาคารพาณิชย์พักอาศัยส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2-5 ล้านบาท ทาวน์เฮาส์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 1-3 ล้านบาท

“ในภาพรวมมีบ้านเดี่ยวเหลือขายประมาณ 4,700 หน่วย จากหน่วยในผัง 11,500 หน่วย ทาวน์เฮาส์ เหลือขายประมาณ 340 หน่วยจากหน่วยในผัง 1,140 หน่วย อาคารพาณิชย์พักอาศัยเหลือขายประมาณ 570 หน่วยจากหน่วยในผัง 1,060 หน่วย และบ้านแฝดเหลือขายประมาณ 300 หน่วยจากหน่วยในผัง 540 หน่วย”

สำหรับสถานะของการก่อสร้างหน่วยในผังโครงการทั้งหมด พบว่า ร้อยละ 55 เป็นหน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จ 18% เป็นหน่วยซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้าง ส่วนอีก 27% เป็นหน่วยที่ยังไม่เริ่มสร้าง ทั้งนี้ มีบ้านสร้างเสร็จเหลือขายรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 890 หน่วย โดยพบว่า หน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จมีเพิ่มมากกว่าปีที่แล้ว ซึ่งมีสัดส่วน 43% และหน่วยซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้างลดลงจาก 33%

นายสัมมา กล่าวว่า สำหรับโครงการประเภทอาคารชุด พบว่า มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 59 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 8,400 หน่วย มูลค่าโครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 25,800 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 3,100 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 10,100 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้ามี 50 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 6,700 หน่วย เหลือขายประมาณ 2,900 หน่วย

สำหรับหน่วยห้องชุดเหลือขายประมาณ 3,100 หน่วยนั้น อยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 2,500 หน่วย อยู่ในอำเภอสันทรายประมาณ 440 หน่วย อยู่ในอำเภอแม่ริมประมาณ 80 หน่วย อยู่ในอำเภอหางดงประมาณ 60 หน่วย

ในภาพรวมมีห้องแบบสตูดิโอเหลือขายประมาณ 340 หน่วย จากหน่วยในผัง 680 หน่วย แบบหนึ่งห้องนอนเหลือขายประมาณ 2,170 หน่วย จากหน่วยในผัง 6,060 หน่วย แบบสองห้องนอนเหลือขายประมาณ 500 หน่วย จากหน่วยในผัง 1,390 หน่วย และแบบสามห้องนอนขึ้นไปเหลือขายประมาณ 130 หน่วย จากหน่วยในผัง 270 หน่วย

สำหรับสถานะของการก่อสร้างหน่วยในผังโครงการทั้งหมด พบว่า เป็นหน่วยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 36% เป็นหน่วยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 58% และเป็นหน่วยที่ยังไม่ก่อสร้าง 6% ทั้งนี้ จากหน่วยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ มีเหลือขายประมาณ 800 หน่วย โดยพบว่าหน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จมีเพิ่มมากกว่าปีที่แล้ว ซึ่งมีสัดส่วน 17% และหน่วยซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งมีสัดส่วน 50% และหน่วยที่ยังไม่เริ่มก่อสร้างลดลงจากปีที่แล้ว ซึ่งมีสัดส่วน 33% สะท้อนให้เห็นว่ามีโครงการอาคารชุดที่ลงเสาเข็มก่อสร้างในระหว่างปีมากขึ้น และก่อสร้างเสร็จมากขึ้น

สำหรับจังหวัดเชียงราย มีบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ในระหว่างการขาย 37 โครงการ มีหน่วยในผังประมาณ 3,100 หน่วย เหลือขายประมาณ 1,800 หน่วย โดยอยู่ในอำเภอเมือง 30 โครงการ ที่เหลืออยู่ในอำเภอแม่สาย 5 โครงการ อยู่ในอำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ แห่งละ 1 โครงการ เป็นบ้านเดี่ยว 39% ทาวน์เฮาส์ 23% อาคารพาณิชย์พักอาศัย 24% ที่เหลือเป็นที่ดินเปล่าจัดสรร 13% และบ้านแฝด 1% ส่วนโครงการอาคารชุดพบว่า มีอยู่ 11 โครงการ มีหน่วยในผังประมาณ 1,400 หน่วย เหลือขายประมาณ 800 หน่วย

สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดอื่นๆ (สำรวจเฉพาะอำเภอเมือง) สรุปได้ ดังนี้ จังหวัดพิษณุโลก มีบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ในระหว่างการขาย 31 โครงการ มีหน่วยในผังประมาณ 1,900 หน่วย เหลือขายประมาณ 900 หน่วย เป็นบ้านเดี่ยว 67% ทาวน์เฮาส์ 16% อาคารพาณิชย์พักอาศัย 13% ที่เหลือเป็นที่ดินเปล่าจัดสรร และบ้านแฝด มีโครงการอาคารชุด 4 โครงการ มีหน่วยในผังประมาณ 850 หน่วย เหลือขายประมาณ 310 หน่วย เป็นห้องชุดแบบสตูดิโอ 75% และแบบหนึ่งห้องนอน 25%

ขณะที่จังหวัดตาก (สำรวจเฉพาะอำเภอเมือง และยังไม่ได้สำรวจอำเภอแม่สอด) มีบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ในระหว่างการขาย 14 โครงการ มีหน่วยในผังประมาณ 210 หน่วย เหลือขายประมาณ 140 หน่วย ส่วนจังหวัดกำแพงเพชร มีบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ในระหว่างการขาย 11 โครงการ มีหน่วยในผังประมาณ 360 หน่วย เหลือขายประมาณ 190 หน่วย มีอาคารชุด 1 โครงการ มีหน่วยในผังประมาณ 90 หน่วย เหลือขายประมาณ 20 หน่วย จังหวัดนครสวรรค์ มีบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ในระหว่างการขาย 19 โครงการ มีหน่วยในผังประมาณ 1,900 หน่วย เหลือขายประมาณ 600 หน่วย มีโครงการอาคารชุด 4 โครงการ มีหน่วยในผังประมาณ 600 หน่วย เหลือขายประมาณ 170 หน่วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...