xs
xsm
sm
md
lg

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปี 57 เทรดทะลุ 36 ล้านสัญญา เพิ่มขึ้นกว่า 116%

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปี 57 ซื้อขายโดยรวมสูงถึง 36 ล้านสัญญา เฉลี่ยวันละ 147,025 สัญญา เพิ่มขึ้น 116% เป็นผลจากปริมาณซื้อขาย stock futures ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก และการเติบโตของ SET50 Futures ที่ปรับขนาดสัญญาให้เล็กลง โดยปี 2558 TFEX มุ่งเพิ่มสภาพคล่องของสินค้า พัฒนาเครื่องมือประกอบการตัดสินใจซื้อขาย พร้อมเดินหน้าขยายฐานผู้ลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ

ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TFEX) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของ TFEX ในปี 2557 มีการเติบโตทั้งด้านปริมาณการซื้อขาย และจำนวนผู้ลงทุน โดยมีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งปีเท่ากับ 36.02 ล้านสัญญา หรือเฉลี่ย 147,025 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้น 116% จากปี 2556 ที่อยู่ที่ 68,017 สัญญาต่อวัน ทั้งนี้ ธุรกรรมส่วนใหญ่มาจาก stock futures 54% SET50 Futures 40% และ gold futures 4%

นอกจากนี้ TFEX สามารถสร้างสถิติการซื้อขายสูงสุดนับตั้งแต่เปิดทำการเมื่้อ 15 ธันวาคม โดยมีการซื้อขายที่ระดับ 864,479 สัญญา ด้านการขยายตัวของสถานะคงค้าง (open interest) พบว่า ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นจากสิ้นปีก่อนถึง 169% อยู่ที่ระดับ 918,187 สัญญา โดยผู้ลงทุนทั่วไปมีการซื้อขายคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 55% รองลงมาเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนต่างประเทศ 36% และ 9% ตามลำดับ สำหรับการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตมีสัดส่วนประมาณ 43% ของการซื้อขายรวม ทั้งนี้ จำนวนบัญชีซื้อขายของผู้ลงทุน ณ สิ้นปี 2557 มีจำนวน 100,650 บัญชี เพิ่มขึ้น 12,957 บัญชี หรือคิดเป็น 15% จากสิ้นปี 2556

ทั้งนี้ stock futures ได้รับความสนใจซื้อขายสูงสุดใน TFEX มีการซื้อขายเฉลี่ยวันละ 80,100 สัญญา เติบโตจากปีก่อนหน้าถึง 133% เนื่องจากผู้ลงทุนใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มผลตอบแทน และบริหารความเสี่ยงในภาวะที่ตลาดหุ้นมีความผันผวน ส่วน SET50 Futures มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 58,790 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้น 153% จากปีก่อน โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปรับขนาดสัญญาให้มีขนาดเล็กลง ทำให้ผู้ลงทุนใช้งานได้ง่าย และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในปี 2557 TFEX ยังปรับคุณภาพสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นการปรับระบบการซื้อขายและชำระราคาใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การขยายเวลาซื้อขายในช่วงบ่าย รวมไปถึงการเพิ่มบริการแลกสินค้าจริง เช่น เงินดอลลาร์ และทองคำ ให้กับผู้ที่ซื้อขาย USD Futures และ gold futures ตามลำดับ

“สำหรับในปี 2558 นั้น TFEX จะมุ่งเน้นความร่วมมือกับบริษัทสมาชิกในการทำให้สินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีสภาพคล่องในการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ SET50 Options และ stock futures โดยจะสนับสนุนการพัฒนาระบบเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจซื้อขายให้แก่ผู้ลงทุนที่มีความสะดวกในการใช้งาน และช่วยให้ตัดสินใจได้ทันต่อสภาพตลาด และเพิ่มจำนวนผู้
ดูแลสภาพคล่อง นอกจากนี้ TFEX ก็ยังคงเดินหน้าเพิ่มคุณภาพ และขยายฐานผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมอบรมสัมมนาโครงการให้ความรู้ การใช้ social media กิจกรรม simulation กิจกรรม trading competition และกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ตลอดทั้งปี” ดร.รินใจ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น