xs
sm
md
lg

โบรกฯ เคาะราคาเป้าหมาย “ซีออยล์” 4.85 บ.

เผยแพร่:

“ซีออยล์” แต่งตัวรอเสนอขายหุ้น โบรกเกอร์ผู้ร่วมจัดจำหน่าย 3 แห่ง ประสานเสียงชี้กำไรเติบโตโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยพื้นฐานแกร่ง และฐานะทางการเงินมั่นคง โดยให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 4.85 บาท

น.ส.พัชพร สรรคบุรานุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นสามัญ บริษัท ซีออยล์จำกัด (มหาชน) หรือ Seaoil เปิดเผยว่า ซีออยล์ มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่สดใส และถือเป็นหนึ่งในผู้นำการจัดจำหน่ายน้ำมันทางทะเลที่มีชื่อเสียง โดยเป็นที่ยอมรับทั้งจากลูกค้า และคู่ค้าจากการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ การให้บริการที่ดี และคุณภาพของสินค้าซึ่งเชื่อถือได้ อีกทั้งการเติบโตของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตทางธุรกิจที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้ซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยระหว่างปี 2553-2555 อยู่ที่ 31.50% และกำไรสุทธิที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งมีอัตราเฉลี่ย 50.86% ประกอบกับฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) สิ้นสุดไตรมาส 1 ปี 2556 อยู่ที่ 1.07 เท่า จากปี 2553 ซึ่งมี D/E อยู่ที่ 1.57 เท่า และคาดว่า สัดส่วนดังกล่าวจะมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญหลังจากการเสนอขายหุ้น รวมถึงอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) สิ้นสุดไตรมาส 1 ปี 2556 อยู่ในเกณฑ์ดีสูงถึง 32.21%

ทั้งนี้ บทวิเคราะห์จาก บล.เคจีไอ ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย ประเมินราคาเป้าหมาย 4.90 บาท โดยมองว่า บริษัทมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามปริมาณความต้องการใช้น้ำมันสำหรับเรือบรรทุกน้ำมัน เรือบริวารแท่นขุดเจาะ และเรือที่เกี่ยวข้องประเภทอื่นๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นทางทะเล ประกอบกับการขยายตลาดการจำหน่ายน้ำมันไปยังผู้ค้าน้ำมันที่จะนำน้ำมันไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต กอปรกับการที่บริษัทมีการกำหนดราคาขายจากการบวกกำไรส่วนเพิ่มจากต้นทุน ทำให้มีกำไรแน่นอนทุกลิตรที่ขาย

ขณะที่บทวิเคราะห์ของ บล.โนมูระ พัฒนสิน ได้ประเมินราคาเป้าหมายอยู่ที่ 4.84 บาท เนื่องจาก SEAOIL มีจุดเด่นในการเป็นคู่ค้ากับบริษัทน้ำมันรายใหญ่ ซึ่งทำให้บริษัทสามารถจัดหาน้ำมันที่มีคุณภาพได้ในราคาต้นทุนต่ำ ในขณะที่บริษัทไม่จำเป็นต้องมีการเก็บน้ำมันสำรองไว้ภายในบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจจำหน่ายน้ำมัน และเชื้อเพลิงทางทะเลจากสัมปทานขุดเจาะน้ำมัน และก๊าซในทะเลของภาครัฐที่คาดว่าน่าจะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้แก่ธุรกิจจัดหาวัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ (catering service และ supply management) แก่ที่พักอาศัยในทะเล เรือเดินทะเล และแท่นขุดเจาะในทะเลของบริษัทด้วย

ด้าน บล.ฟินันเซีย ไซรัส ประเมินราคาเป้าหมายอยู่ที่ 4.80 บาท โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหุ้นในกลุ่มพลังงาน เนื่องจากคาดว่า ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่อิงอยู่กับการเติบโตของธุรกิจพลังงาน และมองว่าในระยะยาวอัตราการเติบโตของผลการดำเนินงานของ ซีออยล์ จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับกลุ่มพลังงาน

นางศรัณยา กระแสเศียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กระบวนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอนั้น เป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้ ซึ่งขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม โดยหุ้นที่จะนำเสนอขายทั้งหมด 70 ล้านหุ้น โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนของประชาชน (IPO) ประมาณ 62.30 ล้านหุ้น และที่เหลืออีก 7.70 เป็นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และคาดว่าบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้น และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้ตามที่คาดไว้

น.ส.นีรชา ปานบุญห้อม กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ SEAOIL กล่าวว่า ในการเสนอขายหุ้นไอพีโอนั้น วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายขอบเขตการให้บริการกว้างออกไปให้ครอบคลุมน่านน้ำใน และนอกประเทศที่ใกล้เคียงกำลังโหลดความคิดเห็น...