xs
xsm
sm
md
lg

"อำนวย" โต้โดนป้ายสีขอจัดไทยลีกแบบเปิด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน โฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ชี้แจงกรณีโดนสื่อบางสำนักโจมตีว่าดื้อดึงในการเสนอ "ศบค." จัดไทยลีกแบบเปิด ยืนยันไม่เป็นความจริง

ตามที่ มีสื่อมวลชนสายกีฬาสำนักหนึ่ง เสนอข่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเป็นอย่างมากทำนองว่า สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีเจตนาจะไม่จัดการแข่งขันฟุตบอลรายการไทยลีกโดยทันที ทั้งๆ ที่รัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการให้จัดได้แล้ว

โดยอ้างว่า สมาคมฯ ยังดึงดันที่จะจัดแข่งขันในเดือนกันยายน ตามกำหนดเดิม ด้วยการอ้างเหตุจะจัดโดยมีผู้ชมเข้าไปชมเกมในสนาม ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรการผ่อนคลายของทางราชการจึงไม่สามารถจัดการแข่งขันโดยทันทีได้ จนเป็นเหตุให้สโมสรสมาชิก รวมถึงนักกีฬาฟุตบอลได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ขอชี้แจงว่า การเสนอข่าวดังกล่าวนอกจากจะไม่มีมูลความจริงแล้วผู้เสนอข่าวน่าจะมีเจตนาที่จะใส่ความ โดยประสงค์ให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้รับความเสียหายโดยตรง เพราะเนื้อข่าวอันเป็นเท็จตามที่เสนอไปนั้นอยู่ในวิสัยที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของข้อมูล กับทางสมาคมก่อนเสนอข่าวได้ และข้อเท็จจริงเรื่องนี้ทางสมาคมได้แถลงข่าวเป็นลำดับมา กล่าวคือ สมาคมฯมีหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และประสงค์จะจัดให้มีการแข่งขันโดยทันทีในโอกาสแรกที่สามารถจะทำได้

ก่อนหน้านี้ทางสมาคมฯได้มีหนังสือ ฉบับลงวันที่ 22 เมษายน 2563 ถึง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อขอจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการไทยลีกแบบปิด (ไม่มีผู้ชม) โดยให้มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ แต่ได้รับการปฏิเสธด้วยเหตุผลว่า

“การแข่งขันฟุตบอลอาชีพแบบปิดยังเป็นกีฬาที่เอื้อให้เกิดการรวมกลุ่มของคนดูเป็นจำนวนมาก มีโอกาสสัมผัสตัว หรือเกิดการแพร่เชื้อจากสารคัดหลั่ง เหงื่อ การไอและจามได้ ดังนั้น ในปัจจุบันจึงยังต้องอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และป้องกันมิให้โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่ โดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จะประเมินสถานการณ์เพื่อนำไปสู่มาตรการผ่อนปรนที่เหมาะสมระยะต่อไป”

หลังจากนั้นทางสมาคมฯก็พยายามทวงถามไปอีก กระทั่ง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 ให้กีฬาหลายประเภทรวมทั้งฟุตบอลด้วย สามารถจัดการแข่งขันโดยไม่มีผู้ชม และให้มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ หรือสื่ออย่างอื่นได้ แต่จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่ทางราชการกำหนด

"ขั้นตอนและวิธีการที่ทางราชการกำหนด" ก็คือคู่มือในการแข่งขันแบบปิด (ไม่มีผู้ชม) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ศบค. แล้ว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจะประกาศให้ใช้ในการจัดการแข่งขันได้ ซึ่งคู่มือดังกล่าวสมาคมฯได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำการยกร่างโดยเร่งด่วน และแล้วเสร็จภายใน 6 วัน โดยรูปแบบการแข่งขันเป็นแบบปิด (ไม่มีผู้ชม) ตามมาตรการผ่อนคลายของทางราชการเท่านั้น ไม่มีรูปแบบขอให้มีผู้ชมจนเป็นเหตุให้เป็นปัญหาจัดการแข่งขันไม่ได้แต่อย่างใด ซึ่งข้อเท็จจริงเรื่องนี้ พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน โฆษกสมาคม ได้แถลงข่าวความคืบหน้าต่อสาธารณะเป็นลำดับมา หามีข้อเท็จจริงตามเนื้อข่าวของสำนักดังกล่าวแต่อย่างใด

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล การพัฒนากีฬาฟุตบอล รวมถึงความรับผิดชอบต่อสโมสรสมาชิก และนักกีฬาฟุตบอล เป็นอย่างดี สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นเหตุแทรกซ้อนที่รุนแรงจนถึงขนาดจัดเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินจนรัฐบาลต้องประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน มาใช้แก้ปัญหาดังกล่าวจนถึงขณะนี้ เพื่อประโยชน์สาธารณะ ทางสมาคมฯจึงจำต้องปฏิบัติในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตามที่ได้รับการผ่อนคลายให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด และจะจัดในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยทันที


กำลังโหลดความคิดเห็น