xs
xsm
sm
md
lg

ส.บอล? แถลงยืนยันไทยลีกต้องเตะเดือนกันยายน? พร้อมแจงยิบถึงสาเหตุต่างๆ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ​ ออกคำแถลงอย่างเป็นทางการจากกรณีที่ทรูวิชั่นส์มีความต้องการให้ฟุตบอลไทยลีกกลับมาแข่งขันให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้​ เนื่องจากสัญญาการถ่ายทอดสดจะหมดลงแค่เดือนพฤศจิกายน​ 2563​

ตามที่ปรากฏข่าวว่า บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด (ทรู) ได้รับผลกระทบจากกรณีที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมาคม) ไม่เรียกหารือกรณีการเลื่อนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพฤดูกาล ๒๕๖๓

สมาคมขอเรียนให้ทราบว่าทรูมีคุณูปการต่อการพัฒนากีฬาฟุตบอลของชาติ โดยทรู ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาทมาเป็นเวลาอย่างยาวนานนับแต่ปี ๒๕๕๖ เป็นต้นมา ทำให้สโมสรสมาชิกและสมาคมสามารถนำเงินสนับสนุนไปพัฒนากีฬาฟุตบอลอาชีพของสโมสรสมาชิกในระบบลีกอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สมาคมสามารถพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลของชาติได้อย่างต่อเนื่องจนกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นที่นิยมของชาวไทยอยู่แล้ว เป็นที่นิยมยิ่งๆ ขึ้นอีก

เมื่อต้นปี ๒๕๖๓ ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพตามฤดูกาลเป็นไปตามปฏิทินการแข่งขันที่ได้วางแผนไว้ ความปรากฏว่าได้เกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID – 19 ) แพร่กระจายไปทั่วโลกไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศไทย ทำให้การจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพรายการต่างๆ ในโลกและกีฬาอื่นๆ ต่างเลื่อนการจัดการแข่งขันเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวมา

ประเทศไทยและสมาคม ก็ไม่อาจฝืนจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลได้เพราะจะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้อาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วออกข้อกำหนดไม่ให้มีการแข่งขันกีฬาจึงเป็นพฤติการณ์อันเป็นเหตุสุดวิสัยที่มิอาจป้องกันได้ อยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของสมาคม สมาคมต้องปฏิบัติตามกฎหมายจึงได้เลื่อนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลออกไปตามปฏิทินเดิม หากฝ่าฝืนจัดการแข่งขันไปจะมีความผิดตามกฎหมายด้วย

สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอน สโมสรสมาชิกและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล สมาคมมิได้นิ่งนอนใจ ได้พยายามแก้ไขปัญหาและวางแนวทางการกลับมาจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลได้ดังเดิมในทันทีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคบรรเทาเบาบางลงและคลี่คลายไปในทางที่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างแข่งขันกีฬาฟุตบอลได้และได้ประชุมร่วมกับสโมสรสมาชิกเพื่อหาแนวทางการจัดการแข่งขันและกำหนดวันเวลาที่จะกลับมาแข่งขันใหม่ ในที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดการแข่งขันสำหรับฤดูกาลปี ๒๕๖๓ ที่เหลืออยู่ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ และสิ้นสุดฤดูกาลในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ เนื่องจากการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้องมีการเตรียมทีมไว้เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองเดือนและการจัดการแข่งขันน่าจะมีอุปสรรคเนื่องจากการสรรหานักกีฬาฟุตบอลเพื่อลงทะเบียนเข้าทำการแข่งขันตามขั้นตอนต้องใช้เวลาตามสมควร สำหรับนักกีฬาต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยตามข้อจำกัดที่ออกโดยกรมควบคุมโรคติดต่อและเมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องมีการกักตัวตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ด้วย

ในการนี้ เพื่อให้การแข่งขันเกิดขึ้นได้โดยมีแนวทางการป้องกันและการแพร่ระบาดโรค สมาคม จึงได้สร้างระเบียบและขั้นตอนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแบบปิดไว้ จนเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดผ่อนคลายมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคให้จัดการแข่งขันกีฬาได้ แต่ทั้งนี้ ผู้จัดการแข่งขันต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ทางราชการกำหนดด้วย

ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สมาคมได้ทำหนังสือถึงทรู แจ้งให้ทราบถึงกำหนดการแข่งขันฤดูกาล ๒๕๖๓ โดยได้ส่งปฏิทินการแข่งขันให้ด้วย สมาคมรับแจ้งจากผู้บริหารทรูว่าได้รับหนังสือแล้วและจะดำเนินการตอบโดยเร็ว จนเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ สมาคมได้แจ้งให้บริษัท ไอสปอร์ต จำกัด เตรียมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตามปฏิทินและแจ้งให้ทรูเตรียมความพร้อมในการรับภาพและเสียงการแข่งขันแล้ว

แม้นายกรัฐมนตรีจะออกข้อกำหนดผ่อนปรนให้สามารถจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลได้ก็ตาม แต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนสำหรับการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรค (มาตรการทางสาธารณสุข) ที่ทางราชการกำหนด หากไม่ดำเนินการตามนั้น การอนุญาตให้แข่งขันกีฬาอาจถูกสั่งให้ยุติการจัดการแข่งขันกีฬาได้และมีความผิดต้องรับโทษด้วย ในห้วงเวลานี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ให้สมาคมส่งร่างคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สมาคมดำเนินการแล้วเสร็จและส่งให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ไปเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ การกีฬาแห่งประเทศไทย จะได้ส่งร่างคู่มือนี้พร้อมไฟล์งานไปที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ต่อไป

จะเห็นได้ว่า สมาคม ได้ใช้ความพยายามที่จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลให้ได้เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นอกจากเหตุผลในการเตรียมทีมล่วงหน้าดังกล่าวมาแล้ว การจะให้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลฤดูกาล ๒๕๖๓ จบสิ้นลงภายในปีเดียวกันนั้นจะต้องจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องทุกสามวัน ความถี่ในการแข่งขันเช่นนี้จะส่งผลให้นักกีฬาเหนื่อยล้าและเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ โดยจำนวนนัดที่เหลืออยู่ ของฤดูกาลนี้มีมากถึง ๒๐๘ นัด ในรายการไทยลีก ๑ เป็นต้น

ดังนั้น ด้วยเหตุสุดวิสัยและความจำเป็นดังกล่าวมาแล้วข้างต้น จึงไม่สามารถจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลไทยลีกอาชีพให้จบลงได้ภายในปีเดียวกันนี้ตามกำหนดเดิม จะนำไปเปรียบเทียบกับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปไม่ได้ เนื่องจากบริบทต่างกันโดยการเริ่มต้นและสิ้นสุดฤดูกาลแตกต่างกัน ทั้งในยุโรปขณะนี้อยู่ในช่วงท้ายฤดูกาลแล้ว

ก่อนจะกลับมาทำการแข่งขันกีฬาฟุตบอลได้ สโมสรสมาชิกโดยส่วนใหญ่มีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเป็นชาวต่างชาติด้วย บุคคลเหล่านี้ได้เดินทางออกไปนอกประเทศเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคนี้ เมื่อจะต้องเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ทางราชการกำหนด โดยต้องได้รับการรับรองจากประเทศต้นทางก่อนการเดินทางและเมื่อเดินทางมาถึงจะต้องถูกกักตัวไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน จึงจะกลับเข้าสโมสรเพื่อทำการฝึกซ้อมเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันได้ และทั้งก่อนทำการแข่งขันอาจถูกตรวจหาโรคด้วย เหตุทั้งปวงดังกล่าวมาจึงไม่อาจจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลให้จบสิ้นได้ภายในสิ้นปี ๒๕๖๓ นี้ จำเป็นต้องจัดการแข่งขันเลยไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ สมาคมในฐานะผู้จัดการแข่งขันต้องให้โอกาสแก่ทุกสโมสรในการเตรียมความพร้อมโดยเสมอภาคกัน

ในการนี้ สมาคม ได้ขอความอนุเคราะห์จากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้ช่วยออกหนังสืออนุญาตหรือประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุญาตให้บุคลากรเหล่านี้เข้าประเทศได้ การเหล่านี้ จำเป็นต้องใช้เวลาดำเนินการล่วงหน้าจึงนำมาสู่การกำหนดให้จัดการแข่งขันเริ่มใหม่ในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ แม้จะได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ มาแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ก็ตาม พร้อมกันนี้ สมาคมได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันและพร้อมส่งสัญญาณภาพและเสียงให้ทรูแล้วด้วย จึงได้ขอให้ทรูเตรียมความพร้อมในการรับสัญญาณภาพและเสียงด้วยแล้ว

อนึ่ง การดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันต้องทำตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเป็นต้นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค มิฉะนั้นอาจถูกห้ามมิให้จัดการแข่งขันอันจะส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องดังเดิม

จึงแถลงมาให้ทราบโดยทั่วกัน
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓


กำลังโหลดความคิดเห็น