xs
xsm
sm
md
lg

กมธ.กีฬาแนะรัฐหยุดหั่นงบฯ ชี้ผลกระทบทำกีฬาด้อยคุณภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รัฐสภา - ประชุมกรรมาธิการการกีฬา ถกเครียดแผนขอรับจัดสรรงบปี 63 ด้านกีฬาต่อกระทรวงการท่องเที่ยวฯ หลายส่วนงานโวยถูกตัดงบจนเหี้ยน ติงรัฐบาลไม่ควรตัด แต่ควรส่งเสริมและกระจายงบลงสู่ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้น

วันนี้ (7 พ.ย.) เวลา 09.00 น. ห้องประชุม 409 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา (ป.กมธ.กีฬา) สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานประชุมคณะกรรมาธิการการกีฬา ครั้งที่ 4 มีคณะกรรมาธิการการกีฬาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง การประชุมแบ่งออกเป็น 4 วาระ ที่น่าสนใจเป็นวาระที่ 3 เกี่ยวกับเรื่อง แผนงาน โครงการและรายละเอียดการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านการกีฬาต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โดยได้เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบ น.ส.ดารณี ลิขิตวรศักดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ น.ส.เสาวมัย แซ่อึ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรมพลศึกษา มอบ ดร.ประพัน ไพรอังกูร รองอธิบดีกรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ดร.ก้องศักดิ์ ยอมมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มอบ นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และนายไพฑูรย์ หงษ์วิไล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผ่นและพัฒนา

ในการชี้แจงงบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปีนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจ้งว่า ถูกตัดงบลงไปจำนวนมาก โดยในปี 2562 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 900,570,000 บาท แต่ในปี 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 714,874,600 บาท ทำให้งบประมาณของกรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ลดลงไปด้วย จึงทำให้ กมธ.กีฬา ตั้งข้อสังเกตและท้วงติงถึงปัญหาการตัดงบประมาณในด้านกีฬาและงบการลงทุน เพราะ กมธ.กีฬา มองว่ารัฐบาลไม่ควรตัดแต่ควรส่งเสริมและกระจายงบลงสู่ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนให้ดียิ่งขึ้น


นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เลขา กมธ.กีฬา กล่าวว่า ต้องการให้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ใน ทกจ. แต่ละจังหวัด เนื่องจากเป็นตัวแทนกระทรวงฯ แต่เห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยถนัดงาน จึงทำให้เกิดช่องว่างในการของบประมาณให้แก่พื้นที่ และเพื่อให้การกีฬามีความโดดเด่นได้แนะนำให้ผู้เกี่ยวข้องดูในเรื่องของแผนพัฒนากีฬาชาติด้วย


นายวิสิทฐ์ เตชะธีราวัฒน์ รอง ป.กมธ.กีฬา กล่าวว่า เชื่อว่าผลการจัดงบประมาณเกิดจากตัวชี้วัด เพราะวันนี้กีฬาขาดความศรัทธาจากประชาชน จึงต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องได้เร่งสร้างความเชื่อมั่น เพื่อให้เกิดการยอมรับจากผู้ชมกีฬา

นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ กมธ.กีฬา กล่าวว่า รู้สึกผิดหวังกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ไปตัดงบประมาณในส่วนของกรมพลศึกษา แทนที่จะผลักดันและกระจายอำนาจลงไปให้มากที่สุด เพราะกีฬาคือการพัฒนาและรักษาสุขภาพของประชาชน จึงต้องการให้กรมพลศึกษา พยายามต่อสู้ให้เกิดการกระจายลงสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด

นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ โฆษกคณะกรรมาธิการ กล่าวว่า ต้องการฝากให้ผู้เกี่ยวข้องหาวิธีการดูแลนักกีฬาทุกคนภายหลังจากที่หมดสภาพโดยเฉพาะนักกีฬาคนพิการควรจะทำอย่างไร สวัสดิการ ค่าตอบแทน

สำหรับการประชุมมี กมธ.กีฬาเข้าประชุมครบ 15 ท่าน ประกอบด้วย 1.นายบุญลือ ประเสริฐโสภา 2.นายบุญแก้ว สมวงศ์ 3.นายวัชรพล โตมรศักดิ์ 4.นายเอกการ ซื่อทรงธรรม 5.นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ 6.นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ 7.นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ 8.นายสิริพงศ์ อังคสกุล 9.นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล 10.นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ 11.นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ 12.น.ส.ภริม พูลเจริญ 13.นายอัศวิน วิภูศิริ 14.นายวัชระ ยาวอหะซัน 15.นายศุภชัย นพขำ


กำลังโหลดความคิดเห็น