xs
xsm
sm
md
lg

“บุญลือ” ป.กมธ.กีฬา เดินหน้าดันเงินรางวัลให้นักกีฬาผู้พิการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รัฐสภา - ประชุมคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 6 มติเห็นชอบปรับเพิ่มเงินรางวัลรายการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์ (เฉพาะเหรียญทอง) พร้อมให้รอผลพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯประกอบด้วย

วันนี้ (21 พ.ย.) ที่ห้องประชุม 409 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา (ป.กมธ.กีฬา) สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานประชุมคณะกรรมาธิการกีฬา ครั้งที่ 6 มีคณะกรรมาธิการกีฬาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ครั้งนี้คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาแนวทางการปรับเพิ่มเงินรางวัล และสวัสดิการให้แก่นักกีฬาคนพิการ

นายบุญลือ ประเสริฐ โสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา (ป.กมธ.กีฬา) สภาผู้แทนราษฎร
มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย การกีฬาแห่งประเทศไทย 1.พ.ท.รุจ แสงอุดม (รองผู้ว่า กกท.) 2.นางรุ่งทิวา รอดโพธิ์ทอง (ผอ.กองกำกับดูแลกองทุนกีฬา) 3.นายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต 4.นายจาตุรงค์ น้อยหลุบเลา คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย 1.พล.ต.โอสถ ภาวิไล (เลขาธิการคณะกรรมการฯ) 2.ดร.อาณัติ ยอดบางเตย สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1.นายชูเกียรติ สิงห์สูง (นายกสมาคมกีฬา) เข้าร่วมประชุมชี้แจง

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงว่า โดยปกติการสนับสนุนเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จะพิจารณาจากระดับการแข่งขัน เช่น ระดับอาเซียน ระดับเอเชีย หรือระดับโลก ข้อจำกัดและความยากง่ายในการแข่งขันเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม การประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับเพิ่มเงินรางวัลโดยเฉพาะในระดับรายการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์ (เฉพาะเหรียญทอง) เพิ่มเติมแล้ว

ขณะที่ นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ป.กมธ.กีฬา และคณะกรรมาธิการกีฬา ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรจะรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เกี่ยวกับแนวทางในการออกประกาศหลักเกณฑ์เรื่องการสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมกีฬา โดยให้พิจารณาข้อมูลจากสมาคมกีฬาคนพิการฯ ประกอบด้วย


สำหรับรายชื่อเข้าร่วมประชุม กมธ.กีฬา ประกอบด้วย 1.นายบุญลือ ประเสริฐโสภา (ประธาคณะกรรมาธิการกีฬา) 2.นายบุญแก้ว สมวงศ์ 3.นายวัชรพล โตมรศักดิ์ 4.นายเอกการ ซื่อทรงธรรม 5.นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ 6.นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ 7.นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ 8.นายสิริพงศ์ อังคสกุล 9.นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล 10.นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ 11.นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ 12.น.ส.ภริม พูลเจริญ 13.นายอัศวิน วิภูศิริ 14.นายวัชระ ยาวอหะซัน 15.นายศุภชัย นพขำ


กำลังโหลดความคิดเห็น