xs
xsm
sm
md
lg

"ส.เทนนิส" ยัน "สมบัติ" แอบตั้งกรรมการ ผิดมาตรา 59

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายสมบัติ ส่อทำผิดกฎ
นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา กรรมการอำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เผย นายสมบัติ เอื้อมงคล นำเอกสารที่มีตราของสมาคมกีฬาเทนนิสไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ และแอบอ้างตนเป็นนายกสมาคมฯ ทั้งที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน ขัดต่อกฎหมาย พ.ร.บ. กีฬา 2558 มาตรา 59

ความคืบหน้าปัญหาการเลือกตั้งนายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ หลังจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 สโมสรสมาชิกไว้ใจเลือกนายสมบัติ เอื้อมมงคล เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคนใหม่ แต่ต่อมามีการยื่นฟ้องร้องไปที่ศาลปกครอง รวมถึงคัดค้านไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา ว่าที่นายใหญ่ลอนเทนนิสได้มอบหมายให้ นายไพศาล พุ่มมะเดื่อ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ยื่นจดทะเบียนกรรมการสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ขึ้นใหม่ทั้งชุดต่อนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก ก่อนจะเดินทางไปดำเนินการยื่นจดทะเบียนกรรมการสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ขึ้นใหม่ทั้งชุดต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่สำนักงานของสมาคมกีฬาตั้งอยู่ ณ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี

ล่าสุด นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา กรรมการอำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า จากการที่ นายสมบัติ เอื้อมงคล ได้ทำหนังสือยื่นต่อ การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อจดทะเบียนคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมกีฬาเทนนิสฯ ชุดใหม่นั้น ทางคณะกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ขอชี้แจงว่า การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 มีกระบวนการที่ขัดต่อกฎหมาย และข้อบังคับของสมาคมฯ จึงไม่สามารถนำผลการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการอำนวยการ หรือมติใดๆ ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนได้ ซึ่งศาลได้มีคำสั่งว่าวาระการประชุมยังไม่ได้มีการรับรอง และศาลยังได้ประทับรับฟ้องให้การประชุมเป็นโมฆะ

โดยสมาคมฯ ได้มีหนังสือแจ้งนายทะเบียนกลาง สมาคมกีฬา และนายทะเบียนท้องที่ ให้ทราบเหตุผลแล้ว การกระทำดังกล่าวของนายสมบัติเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับของสมาคมฯ รวมทั้งเป็นการแอบอ้างว่าตนเอง เป็นนายกสมาคมฯ ทั้งที่ไม่เคยมีการรับจดทะเบียนแต่งตั้ง และนายสมบัติยังนำเอกสารที่มีตราของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มาใช้ โดยไม่มีอำนาจหน้าที่และได้รับความเห็นชอบจากทางสมาคมฯ ทั้งยังแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยตัวเองไม่มีอำนาจหน้าที่อีกด้วย

และในเอกสารดังกล่าว ยังได้ปรากฏชื่อของ พล.อ. ธวัชชัย สมุทรสาคร และ พลโทหญิง อัญชลี เกิดผลงาม ในรายชื่อ ทั้งที่สองท่านนี้ได้มีหนังสือขอถอนตัวจากการเป็นผู้ถูกเสนอชื่อไปแล้ว และได้แจ้งให้กับทางการกีฬาแห่งประเทศไทย รับทราบไปแล้วด้วย โดยรายชื่อของ พล.อ. ธวัชชัย สมุทรสาคร พลโทหญิง อัญชลี เกิดผลงาม และนายวิเชษฐ์ ทีปกากร ก็ไม่ได้รับทราบหรือมีการติดต่อแต่อย่างใด ในการนำชื่อไปใช้ในการเสนอชื่อกรรมการ ซึ่งนายสมบัติยังได้ทำหนังสือถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้กรรมการสมาคมฯชุดปัจจุบันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และยังได้ยื่นจดทะเบียนให้ตัวเองเป็นนายกฯ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับของสมาคมฯ เพราะกรรมการชุดปัจจุบันยังต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมเลือกตั้งกรมมการชุดใหม่อย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะยังอยู่ในการพิจารณาของศาล

ฉะนั้น การกระทำของนายสมบัติ เอื้อมงคล ดังกล่าว จึงเป็นการแอบอ้างแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 59 ทั้งยังเป็นการกระทำที่ละเมิดต่ออำนาจหน้าที่ของกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งแอบอ้างชื่อผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงขอให้นายสมบัติหยุดการกระทำดังกล่าวได้แล้ว เพราะก่อให้เกิดความสับสนและความเสียหายต่อวงการกีฬาเทนนิสเป็นอย่างยิ่ง และควรจะเคารพต่อกระบวนการยุติธรรม ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลในขณะนี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...