xs
xsm
sm
md
lg

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน การแข่งขัน "เดิน-วิ่งเขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 58”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธาน งานเดิน-วิ่ง ประเพณี เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 21 ประจำปี 2558 และทรงพระดำเนิน ระยะทาง 2.3 กม. ณ ลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน การแข่งขัน "เดิน-วิ่งเขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 58” พร้อมทรงพระดำเนิน นำข้าราชการและนักวิ่ง เป็นระยะทาง 2.3 กม.ประชาชนร่วมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพคับคั่ง โดยแชมป์ระยะซุปเปอร์ฮาล์ฟาราธอน โอเวอร์ออลชาย ระยะทาง 32 กม. ตกเป็นของ ชาคริต บุญคง ด้วยเวลา2.01.10ชม.

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) จ.นครนายก โรงเรียนนาย้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน "เดินวิ่ง เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 58" ครั้งที่ 21 ภายใต้แนวคิด "ลดพุง ลดโรค" เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ในการนี้พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในการแข่งขัน "เดิน-วิ่งเขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 57" ครั้งที่ 21 และทรงพระดำเนินนำข้าราชการและผู้ร่วมวิ่งเป็นระยะทาง 2.36 กิโลเมตร รอบ สวนพฤกษพรรณเทพรัตน์ และทรง พระราชทานถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันแต่ละประเภท ลำดับ 1 – 5 จำนวน 190 รางวัลและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ

สำหรับกิจกรรม “เขาชะโงก ซูเปอร์ ฮาล์ฟมาราธอน ” ประจำปี 2558 เป็ฯการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 เป็นงานที่มีความน่าสนใจ ทั้งบรรยากาศงานวิ่งที่ ทิวทัศน์สวยงาม อากาศดี เหมาะกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยนักเรียนนายร้อย จปร. ถือเป็นต้นแบบของการมีสุขภาพที่ดี เป็นต้นแบบบทเรียนที่จะสื่อสารให้สังคมไทยให้เห็นภาพสร้างแรงจูงใจการผลักดันคนในองค์กร/หน่วยงาน หรือชุมชนหันมาใส่ใจสร้างเสริมสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ลดพุง ลดโรค” เพื่อร่วมกันขจัดปัญหาโรคอ้วนลงพุง

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมจาก สำนักงานสนับสนุนสุขภาพที่นำมาให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมกิจกรรม เพื่อเชิญชวนให้ผู้มาร่วมงานได้ร่วมกันเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ยังจะได้เยี่ยมชมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแก่ประชาชน มีทั้ง สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เช่น ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน วัดเขาชะโงก ศาลาวงกลม พิพิธภัณฑ์ รร.จปร. ณ อาคาร รร.จปร. 100 ปี, ด้านธรรมชาติ เช่น ดูนก จักรยานท่องเที่ยว, ด้านการทหาร เช่น กิจกรรมฝึกผู้นำหน่วย เดินป่า ไต่หน้าผา กระโดดหอ สูง 35 ฟุต,

ด้านการกีฬาและสันทนาการ เช่น กอล์ฟ ยิงปืน ยิงปืนเพ้นท์บอล พายเรือ เลื่อนข้ามลำน้ำ เป็นต้น ซึ่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับรางวัลดีเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว, รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านนันทนาการดีเด่น ประเภทกิจกรรมกลางแจ้ง และรางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งนันทนาการเชิงผจญภัย รวมถึงได้ท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อที่น่าสนใจอีกมากมาย ทั้งในเชิงธรรมชาติ เช่น เขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ น้ำตกนางรอง น้ำตกสาริกา ฯลฯ และในเชิงวัฒนธรรม เช่น แหล่งอุทยานพระพิฆเณศ หลวงพ่อปากแดง วัดพราหมณี เป็นต้น

โดยไฮไลต์การแข่งขันอยู่ที่กายวิ่ง ระยะทาง 32 กม. หรือซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน นักวิ่งชายที่เข้าคนแรกนั้น เป็นปอดเหล็กจาก จ. เพชรบูรณ์ ชาคริต บุญคง ที่ทำเวลาได้ 2.01.10 ชม. ส่วนผลการแข่งขันในระยะ 32 กม. อันดับ 2 ธวัชชัย หกพันนา 2.03.00 ชม., อันดับ 3 สรศักดิ์ สิงพิงราบ 2.05.00ชม., อันดับ 4 โชติ คุ้มครอง 2.05.20 ชม., อันดับ 5 ปิยะรัฐ ชาโนจูติ 2.07.00 ชม., รุ่นทั่วไปหญิง อันดับ 1 ตฤษบพร แก้วสุก , อันดับ 2 ศุภากร ดอกเข็ม 2.56.33 ชม., อันดับ 3 วิวรรธนี ศรีอนรรมวานิช 2,56.51 ชม., อันดับ 4 บุษยมาศ ถาน้อย 2.59.27 ชม., อันดับ 5 บุศราภรณ์ มาเจริญ 3.7.31 ชม.

ระยะทาง 16 กม. วิ่งเข้าเส้นชัยในรุ่นทั่วไปชายอันดับ 1 เวลา ณัฐวุฒิ พรหมบินันท์ ทำเวลาได้ 58.01 น.อันดับ 2 จ.ส.ท.รณธิชัย รสจันทร์ 58.43 น. และอันดับที่ 3 ณัฐชนน หมีวรรณ 58.53 น., อันดับ 4 ธนชาติ กองอุดม 59.58 น., อันดับ 5 ไชยยันตี รูปิยะเวช 1.00.05 ชม. ขณะที่ รุ่นทั่วไปหญิง อันดับ 1 เพ็ญจันทร์ วันนา 1,17.43 ชม., อันดับ 2 นิตยา ศรีรักษา 1.18.32 ชม., อันดับ 3 สิยาพร ตรีนุสนธิ์ 1.24.52 ชม. , อันดับ 4 กัญรดา จิระติกิภณ 1.26.29 ชม., อันดับ 5 ภรจริม นิลยนิมิต 1.27.31 ชม.

ระยะทาง 10 กม. ในรุ่นทั่วไปชายอันดับ 1 ได้แก่ ทนงศักดิ์ ลิ่มเนี่ยม ทำเวลาได้ 34.39 น., อันดับ 2 อุ้มยศ กิจอุดิม 34.41 น., อันดับ 3 ธนาทิพย์ ดีพิม 35.02 น., อันดับ 4 อาทิตย์ โสดา 36.41 น., อันดับ 5 ณัฐศักดิ์ วรรณะ 37.19 น. ขณะที่รุ่นทั่วไปหญิง อันดับ 1 ขวัญดาว รักวรพันธ์, อันดับ 2 สุรกาญจน์ วรรณะ , อันดับ 3 อรวรรณ สินเสร็า, อันดับ 4 วริศรา วงศ์หล่อมแก้ว , อันดับ 5 กชภัส บุญสิรยากร

ระยะทาง 3 กม. อันดับ 1 พิสิษฐ์ เพียงพิมาย (ชมรมวิ่งพิมาย), อันดับ 2 ปัทชนะ ปะตังกาโต (ท่าราชบำนาญ), อันดับ 3 นันทพงศ์ เลิศสัตมนนท์(จ็อปแอนด์จอยแปดริ้ว), อันดับ 4 อชิตะ ต่อพิมาย (สมาคมกีฬาพยัคฒืด) และ อันดับ 5 วชิรากร ขันตี (ร.ร.สาโคก อบจ.ปทุมธานี)

แชมป์วิ่งเขาชะโงก  ชาคริต บุญคง ปอดเหล็กจาก เพชรบูรณ์  เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา2.01.10ชม. คว้าแชมป์โอเวอร์ออลชาย ระยะทาง 32 กม. ไปครอง

กำลังโหลดความคิดเห็น...