xs
xsm
sm
md
lg

“กทส.” และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสันติภาพและการอยู่ร่วมที่ชายแดนใต้ / พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

แต่สัญญาณที่เห็นค่อนข้างชัดคือ แนวโน้มของสังคมพหุวัฒนธรรมที่เคยมีนั้น มีสัญญาณเดินเข้าสู่สังคมวัฒนธรรมเดี่ยวมากขึ้น หลักฐานเชิงประจักษ์คือ โรงเรียนที่มีเด็กต่างศาสนาและวัฒนธรรมลดน้อยลง พื้นที่ทางสังคมที่เห็นคนกลุ่มใหญ่มากขึ้น จนแทบไม่มีพื้นที่สำหรับคนส่วนน้อย รายละเอียด...


กำลังโหลดความคิดเห็น...