xs
xsm
sm
md
lg

เผยภาพ “จะนะ” เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ตั้งเป็นศูนย์กลางภาคใต้ตอนล่าง (ชมคลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

รูปที่ 1 ท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศอ.บต.ส่งคลิปรายละเอียดพื้นที่ “จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางโครงการรวมในพื้นที่เดียวกัน ทั้งท่าเรือน้ำลึก 6 ท่า ส่วนโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า ส่วนที่อยู่อาศัย และพาณิชยกรรม หวังสร้าง อ.จะนะ เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาคใต้ตอนล่าง

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม มีมติเมื่อวันที่ 7 พ.ค. ให้ อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ซึ่งเป็นการขยายผลจากโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนา 4 อำเภอของ จ.สงขลา คือ อ.จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย และให้ อ.จะนะ ยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งระบบและครบวงจร เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนล่าง ที่เชื่อมโยงไปยังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านนั้น
รูปที่ 2
ในสาระสำคัญของเรื่อง กำหนดกรอบแผนงานโครงการของภาคเอกชน ระหว่างปี 2562-2566 จำนวน 5 แผนงานโครงการ คือ (1) การพัฒนาท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 เป็นท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 (2) การวางแผนและลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า [พลังงานไฟฟ้าทางเลือก (Energy Complex)] (3) การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจะนะ (4) การบริหารจัดการด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม และ (5) การจัดตั้งกองทุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (15 พ.ค.) ศอ.บต.ได้ทำคลิปวิดีโอแสดงรายละเอียดของโครงการส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 นั้น จะมีท่าเรือยื่นออกไปในทะเลทั้งสิ้น 3 ท่า แต่ละท่ารับเรือกินน้ำลึกได้ 13 เมตร (รูปที่ 1) ถัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นท่าเรือคอนเทนเนอร์ อู่ซ่อมบำรุงและต่อเรือ และท่าเรือน้ำมันและเชื้อแพลิงแอลเอ็นจี (รูปที่ 2) ด้านหลังเป็นพื้นที่หลังท่าและโลจิสติกส์ (รูปที่ 3) ถัดเข้าไปในด้านในเป็นนิคมอุตสาหกรรมจะนะ (รูปที่ 4) กินพื้นที่จำนวนมาก รองรับอุตสาหกรรม 3 ด้าน คือ (1) อุตสาหกรรมเกษตร เช่น อาหารฮาลาล ยางพารา น้ำมันปาล์ม (2) อุตสาหกรรมหนัก มีการผลิตหัวรถจักร ตู้รถไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และ (3) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

พื้นที่ถัดมาด้านข้างนิคมอุตสาหกรรมเป็นโรงไฟฟ้า (รูปที่ 5) ทั้งพลังงานขยะ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และก๊าซธรรมชาติ และพื้นที่สุดท้าย คือ พื้นที่พักอาศัยและพาณิชยกรรม (รูปที่ 6) โดยจะสร้างเป็นตึกสูงจำนวนมาก และบ้านเดี่ยวจำนวนหนึ่ง
 

รูปที่ 3
อ่านข่าวเกี่ยวเนื่อง
เมินเมืองอุตสาหกรรม “จะนะ” ต้องพัฒนาแบบยั่งยืน! (ชมคลิป)
ครม.มีมติให้ “อำเภอจะนะ” จ.สงขลา เป็นเมือง “อุตสาหกรรมแห่งอนาคต”
ศอ.บต.ชี้แจงนโยบายเชื่อมโยงเศรษฐกิจแก่หน่วยงานใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...