xs
xsm
sm
md
lg

ชาวสวนยางสตูลเข้มแข็ง! เดินเครื่องเปิดตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพาราสงขลา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
สตูล - ชาวสวนยางพาราใน จ.สตูล ต้องเข้มแข็ง เดินเครื่องเปิด “ตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา” พร้อมลุยแปรรูปทั้งโต๊ะ เก้าอี้ รองเท้า และอื่นๆ หวังป้อนสู่ตลาด

วันนี้ (18 ม.ค.) ที่ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล นายวิโชค พรหมคงบุตร ผอ.การยางแห่งประเทศไทย จ.สตูล กล่าวว่า ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2545 สมาชิกแรกตั้ง จำนวน 6 สหกรณ์ มีทุนดำเนินงานครั้งแรก 9,000 บาทเศษ ปัจจุบันเป็นปีที่ 15 ของชุมนุมฯ นับตั้งแต่ก่อตั้ง และมีการพัฒนาการเจริญเติบโตตามแผนพัฒนาชุมนุมยาวถึงปัจจุบัน ชุมนุมมีสมาชิก จำนวน 16 สหกรณ์ และสมาชิกสมทบ 2 กลุ่ม มีทุนดำเนินงาน 2,757,200 บาท ให้บริการสมาชิกฯ 7 กิจกรรม คือ

1.รวบรวมยางแผ่นรมควันส่งตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา 2.อัดก้อนยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP 3.แปรรูปผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นสนามกีฬา 4.แปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้กวาดน้ำยาง 5.แปรรูปผลิตภัณฑ์รองเท้ายางพารา 6.แปรรูปผลิตภัณฑ์เก้าอี้ยางพารา และ 7.จัดหาสินค้าทางการเกษตรให้แก่สมาชิกฯ
 

 
ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมหลักของชุมนุมฯ คือ การรวบรวมยางแผ่นรมควันจากสมาชิกฯ ซึ่งสร้างมูลค่าเป็นจำนวนมากในปีที่ผ่านมา ทำให้การยางแห่งประเทศไทย มองเห็นถึงศักยภาพของชุมนุมฯ และสามารถยกระดับจากการเป็นจุดรวบรวมยางพารารมควัน ให้เป็นตลาดเครือข่ายของตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา

ตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา จึงเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา และการยางแห่งประเทศไทย จ.สตูล วัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันเกษตรกรที่รวบรวมผลผลิตจากยางพาราจากสมาชิกฯ ให้บริการซื้อขายยางภายใต้กฎ และระเบียบที่ตลาดกลางกำหนด ซึ่งจะได้รับสิทธิ และราคาประมูลเหมือนเป็นการขายที่ตลาดกลาง ทำให้ช่วยลดปัญหาด้านราคาจากพ่อค้าคนกลาง รวมทั้งมีราคาอ้างอิงที่ชัดเจน
 

 
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รอง ผวจ.สตูล ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา พร้อมกล่าวขณะเปิดพิธี ว่า ปัจจุบัน จ.สตูล มีพื้นที่กรีดยางพารา 1,331,767 ไร่ มีผลผลิต 303,981 กิโลกรัมต่อปี ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรใน จ.สตูล ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรชาวสวนยางพารา เกษตรกรโดยมากจะส่งขายในรูปของน้ำยางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง และรวบรวมแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน ซึ่งเป็นวัตถุดิบขั้นต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เช่น แผ่นปูพื้นสนามกีฬา ยางล้อรถยนต์ เป็นต้น โดยในกระบวนการรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรจะมีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อ ไม่มีราคาที่แน่นอน ไม่มีการคัดชั้นยาง ซึ่งอาจทำให้เกษตรกรได้รับราคาที่ไม่ยุติธรรม
 

 
เครือข่ายตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา ของการยางแห่งประเทศไทย จะช่วยลดปัญหาด้านราคาจากพ่อค้าคนกลาง มีราคาอ้างอิงชัดเจนที่ถูกกำหนดโดยตลาดยางพาราแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการลดปัญหา เนื่องจากตลาดกลางยางพารามีเพียง 6 แห่งทั่วประเทศ ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ต้องการขายยางให้แก่ตลาดกลางยางพาราเข้าถึงได้ยาก

การจัดตั้งตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา ขึ้นในวันนี้ จะทำให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง และสหกรณ์กองทุนสวนยางได้รับความยุติธรรมในการซื้อขายยาง มีราคาอ้างอิงที่ชัดเจนทุกวัน และที่สำคัญ ทำให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงตลาดได้ง่าย เนื่องจากตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้บ้านเกษตรกรผู้ที่ขายยางพารากับตลาดเครือข่ายจะได้รับสิทธิตามราคาที่ประมูล เสมือนหนึ่งเป็นการขายที่ตลาดยางพารา ของการยางแห่งประเทศไทย
 กำลังโหลดความคิดเห็น