xs
xsm
sm
md
lg

นายก อบจ.สตูล เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ หลังปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
สตูล - นายก อบจ.สตูล เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2559 หลังได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยตามโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เผยมีผลตอบรับดีมาก

วันนี้ (21 มิ.ย.) นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล พร้อมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2559 จำนวน 3 ครัวเรือน จากทั้งจังหวัดรวม 99 ครัวเรือน

ในการนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กล่าวว่า โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ประจำปี 2559 จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพให้สามารถดำรงชีวิตได้ดีขึ้น ที่อยู่อาศัยได้รับความสะดวก และเหมาะสมต่อสภาพความพิการ รวมถึงเพื่อความปลอดภัย และสุขอนามัย เอื้อต่อการทำกิจวัตรประจำวัน สามารถใช้ชีวิตประจำวันอย่างปกติ ลดความเสี่ยงของอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ป้องกันการพิการซ้ำซ้อน
 

 
โดยองค์กรส่วนท้องถิ่นคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดโดยการทำประชาคม เพื่อดำเนินการคัดเลือกตามความเดือดร้อนจำเป็น และเหมาะสม จะมอบงบประมาณให้ อปท.ละไม่เกิน 60,000 บาท จำนวนหลังละไม่เกิน 20,000 บาท

นายก อบจ.สตูล กล่าวอีกว่า หลังได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนผู้พิการ ผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการดูแล้ว ผลตอบรับดีมาก โครงการนี้สามารถช่วยเยียวยาได้ในระดับหนึ่ง และในปีงบประมาณต่อไปจะดำเนินช่วยเหลือต่อไปอย่างต่อเนื่อง

นางปราณี หลังเกตุ อายุ 30 ปี หมู่ 7 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล ลูกสาวนางหาบ หลังเกตุ อายุ 79 ปี ผู้พิการทางสายตา กล่าวว่า ตนต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ซึ่งทั้งสองตาบอดทั้งคู่ ต้องทำกับข้าว ป้อนข้าว ป้อนน้ำให้ ถือเป็นโอกาสดีที่ทาง อบจ.สตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาทำราวสำหรับเดินภายในบ้าน ปรับปรุงห้องน้ำให้ ขอขอบคุณที่เข้ามาช่วยเหลือและมาเยี่ยมเยียน นับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดูแลท่านทั้งสอง
 

 
นายอุสมาน อุมาจิ นายก อบต.เกตรี ซึ่งเป็นหนึ่งตำบลที่ได้รับงบประมาณ กล่าวว่า ในพื้นที่ อบต.เกตรี มีบุคคลที่เดือดร้อนตรงตามหลักเกณฑ์อยู่หลายคน แต่ทาง อบต.ได้คัดเลือกบุคคลที่มีความต้องการต้องช่วยเหลือเป็นลำดับต้นๆ ก่อน ส่วนการช่วยเหลือรายอื่นๆ นั้นก็ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเยียวยา โอกาสนี้ ก็ขอขอบคุณทุกส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการในพื้นที่ตำบลเกตรี 

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล ได้อนุมัติโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย คนพิการ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ประจำปี 2558 จำนวน 29 อปท. จำนวน 99 หลังคาเรือน งบประมาณทั้งสิ้น 1,582,143 บาท โดยใช้งบประมาณของกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล 1,082,143 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 500,000 บาท
 
 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...