xs
xsm
sm
md
lg

ระงมเสียงชื่นชม “มหกรรมสืบสานวัฒนธรรมมลายู” ที่เมืองสุไหงโก-ลก จัดได้ยิ่งใหญ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
นราธิวาส - เมืองสุไหงโก-ลก จัดอย่างยิ่งใหญ่ “มหกรรมสืบสานวัฒนธรรมมลายู” เผยเสียงชื่นชมระงมไปทั่ว ขณะที่กิจกรรมก็ตระการตา  โดยมีทั้งชาวมุสลิม และพุทธจากทุกชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมกันพร้อมหน้า

 
วันนี้ (5 ก.ย.) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ได้จัดงานยิ่งใหญ่แห่งปี “มหกรรมสืบสานวัฒนธรรมมลายูสุไหงโก-ลก” โดยจัดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมมลายูท้องถิ่น ซึ่งได้จัดริ้วขบวนอย่างสวยงามโดยชุมชนต่างๆ ที่มีทั้งพี่น้องมุสลิม และชาวพุทธมาร่วมกันจัดรถบุปผชาติ และร่วมในขบวน เพื่อแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของชาวสุไหงโก-ลก มีการนำวัสดุที่มีในท้องถิ่น เช่น ผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาติก มาจัดขบวนรถบุพชาติที่สื่อถึงวัฒนธรรมตามจารีตประเพณีทางศาสนาอิสลาม
 
อีกทั้งมีทั้งการการอัญเชิญคัมภีร์อัลกรุอาน การจัดบัลลังก์งานมงคลสมรส กลองกรือโต๊ะ บานอ โดย นายวรเชษฐ พรมโอภาษ นายอำเภอสุไหงโก-ลก และนางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก ได้แต่งกายชุดมลายูอย่างสวยงามร่วมเดินในขบวนด้วย ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมารอชมตลอด 2 ข้างทางในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
 

 
หลังจากนั้น ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ อาคารรื่นอรุณ สนามกีฬามหาราช โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ที่ได้กล่าวชื่นชมการจัดงานที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมมลายูประจำถิ่นได้อย่างสวยงามตระการตา อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ก็พร้อมใจกันมาร่วมงานอย่างเต็มที่ ทั้งพี่น้องมุสลิม และชาวไทยพุทธ รวมทั้งพี่น้องสมาคมชาวเหนือที่มาร่วมสร้างบรรยากาศความคึกคักให้แก่งานที่จัดขึ้นด้วย ซึ่งทำให้เห็นถึงความสามัคคี และความเข้มแข็งของพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก ซึ่งน่าจะเป็นต้นแบบให้อีกหลายพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก ระบุว่า การจัดงานมหกรรมสืบสานวัฒนธรรมมลายูสุไหงโก-ลกจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ และยอมรับในความหลากหลายทางศาสนา และวัฒนธรรม ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ประกอบกับต้องการอนุรักษ์จารีตประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังมุ่งหวังว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลกให้คึกคักมากยิ่งขึ้น
 

 
ด้านนางแวนะ แวอารง สมาชิกกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้กล่าวขอบคุณเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ที่จัดงานนี้ขึ้น เพราะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างรอคอยที่จะได้ร่วมกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา เพื่อสืบทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานจึงอยากขอให้จัดงานนี้ขึ้นอีกในทุกๆ ปี

ส่วน นายจรัญ ดำละเอียด หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สุไหงโก-ลก ยอมรับว่า เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ชาวสุไหงโก-ลกทั้งไทยพุทธ และมุสลิมจะได้มาร่วมชมงานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ผ่านอุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องดนตรี เครื่องแต่งกาย และการแสดง รู้สึกประทับใจที่ได้มางานนี้ทำให้เห็นว่าวีถีมุสลิมมีสิ่งที่ให้ชื่นชมอีกมากมาย
 

 
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชมกิจกรรมต่างๆ ณ อาคารรื่นอรุณ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประกอบด้วย วันที่ 5 ก.ย.เชิญชมการประกวดขับร้องอนาซีด การแสดงศิลปวัฒนธรรมเครื่องแต่งกายชาวมลายู และการบรรยายธรรมโดย Ustaz Khari Ikhwan การขับร้องอนาซีดรับเชิญ และการแสดงคอซีเดาะ และปุยซีบีดาตู และวันที่ 6 ก.ย. ชมการประชันการแสดงดิเกฮูลู ซึ่งเป็นตัวแทนทีมจากประเทศไทย และทีมจากประเทศมาเลเซีย การประกวดอนาซีด รับฟังการอัญเชิญพระคัมภีร์อัลกรุอาน รับฟังการกล่าวสุนทรพจน์โดยนายอาวาบิน ซำซูดิง และการประกวดอานาซีดประเภทเยาวชน 
 

 
 

กำลังโหลดความคิดเห็น