xs
xsm
sm
md
lg

สศร.ส่งศิลปินพัฒนาผ้าบาติกชายแดนใต้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


สศร. สนับสนุนผ้าไทย ส่งศิลปินพัฒนา - เปิดตลาดผ้าแดนใต้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

นายชาย นครชัย ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กล่าวว่า ตามที่ รมว.วัฒนธรรม มีนโยบายให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) รณรงค์ให้เดือนสิงหาคม เป็นเดือนแห่งการใส่ผ้าไทยของคนไทยทั้งประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สศร. จึงได้มีการส่งศิลปินนักออกแบบแฟชั่นร่วมสมัย ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอใน จ.สงขลา เพื่อทำการวิจัย และช่วยพัฒนาผ้าพื้นเมืองของคนท้องถิ่นโดยเฉพาะผ้าบาติก ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ตอบสนองความต้องการของตลาด ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังจะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคนิคและประสบการณ์ จากชาวบ้าน นำมาเผยแพร่ให้กับ ศิลปิน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ลวดลายผ้า

ทั้งนี้ จากการวิจัยพบว่า ภูมิปัญญาการผลิตผ้าของชาวบ้านดั้งเดิม มีเอกลักษณ์ มีความประณีต งดงามมาก แต่มีจุดอ่อนตรงที่มีรูปแบบไม่มากนัก ไม่มีตลาดรองรับ และที่สำคัญ ชาวบ้านห่วงว่า จะไม่มีผู้สืบสานการทอผ้า ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการช่วยออกแบบลายผ้าให้มีความทันสมัย ร่วมสมัย เข้ากับยุค และเทรนด์การแต่งกายของคนรุ่นใหม่ เพื่อให้ผ้าดี ๆ จาก ชายแดนภาคใต้ กระจายไปขายได้ในทุกพื้นที่

“ผลจากการพัฒนาลายผ้า ศิลปิน ดีไซเนอร์ได้มีการตัดเย็บเสื้อมา 12 ชุด เพื่อเป็นต้นแบบของผ้าร่วมสมัย โดยนำไปจัดแสดงใน 4 จังหวัด ให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้เรื่องผ้าบาติกด้วย” ผอ.สศร. กล่าว

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่


กำลังโหลดความคิดเห็น