xs
xsm
sm
md
lg

อบต.ท่าเรือสตูล เตรียมจัดตั้ง ร.ร.ผู้สูงอายุ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
สตูล - นายกองค์การบริหารส่วน ต.ท่าเรือ จ.สตูล ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อสร้างพื้นที่กิจกรรม และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันให้แก่ผู้สูงอายุตามวิสัยทัศน์ “คุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดีทั่วหน้า มีคุณค่าในตัวเอง”

วันนี้ (6 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดสตูลว่า นายบาเสด ยาพระจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วน ต.ท่าเรือ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วน ต.ท่าเรือ จะดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.ท่าเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่กิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้กลับมามีความสุขในสังคม ซึ่งการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ จะใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่ โดยโรงเรียนผู้สูงอายุจะเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้สูงอายุ ตลอดจนจะเป็นการสร้างคุณค่าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

โดยหลักสูตรจะปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามความต้องการของผู้สูงอายุเอง และในปี 2558 ชมรมผู้สูงอายุ ต.ท่าเรือ ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นชมรมขยายผล สร้างความเข้มแข็ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในอภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในปี 2558 ของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามวิสัยทัศน์ชมรมผู้สูงอายุ ต.ท่าเรือ ที่ว่า “คุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดีทั่วหน้า มีคุณค่าในตัวเอง” 
 

เผยผลสำรวจนายจ้างไทยเผชิญปัญหา “ความไม่สอดคล้องระหว่างต้นทุนและคุณค่าของสวัสดิการในสายตาพนักงาน”
เผยผลสำรวจนายจ้างไทยเผชิญปัญหา “ความไม่สอดคล้องระหว่างต้นทุนและคุณค่าของสวัสดิการในสายตาพนักงาน”
จากผลสำรวจ “แนวโน้มด้านสวัสดิการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2015 โดย ทาวเวอร์ส วัทสัน” (Towers Watsonrsquo;s 2015 Asia Pacific Benefit Trends survey) บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยข้อมูลธุรกิจระดับโลก ซึ่งสำรวจจาก 1,145 บริษัทใน 20 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งถือเป็นการสำรวจแนวโน้มด้านสวัสดิการพนักงานที่มีความครอบคลุมมากที่สุดในภูมิภาค พบว่า บริษัทต่างๆ ในประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างจำนวนเงินที่ใช้จ่ายด้านสวัสดิการพนักงานและคุณค่าที่ได้รับกลับมา เช่นเดียวกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
กำลังโหลดความคิดเห็น