xs
xsm
sm
md
lg

สคร.12 สงขลา บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ พนง.บริษัทแปซิฟิคฯ ฟรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สคร.12 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ให้แก่พนักงาน และผู้บริหาร บ.แปซิกฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ ตามโครงการให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

วันนี้ (3 ก.พ.) ที่บริษัทแปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด อำเภอเมืองสงขลา ดร.น.พ.สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ ตามโครงการให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อเร่งรัด และรักษาความครอบคลุมวัคซีนให้แก่ประชาชนคนไทยได้ป้องกัน และได้รับวัคซีนก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีนี้

นายทีปวัฒน์ มีแสง หัวหน้าฝ่ายสุขศึกษา และประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าววา จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สำนักงานธารณสุขจังหวัดสงขลา และเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสงขลา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

จากสถานการณ์ของโรคคอตีบในประเทศไทย ในปี 2555 โรคคอตีบ ได้มีการระบาดเกิดขึ้นในผู้ใหญ่ บริเวณพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนล่าง ยังมีแนวโน้มขยายไปจังหวัดอื่นๆ และจากข้อมูลในปี 2557 พบผู้ป่วยโรคคอตีบ 16 ราย ในจังหวัด เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉะเชิงเฉรา มหาสารคาม ศรีสะเกษ ชุมพร ปัตตานี สงขลา และยะลา พบผู้เสียชีวิต 4 ราย กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 0-12 ปี เกิดจากการที่ประชาชนยังไม่มีภูมิต้านทานโรค ทำให้ต้องรณรงค์ฉีดวัคซีนคอตีบ เพื่อควบคุมโรคทั่วประเทศ และเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคคอตีบในผู้ใหญ่ โดยเริ่มในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคแรก ภายในเดือนธันวาคม 2557 และขยายครอบคลุมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ สถานบริการสาธารสุขของรัฐ โดยบริการฟรี
 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...