xs
xsm
sm
md
lg

สสจ.เชียงใหม่รณรงค์ฉีดฟรีวัคซีนป้องกันโรคคอตีบให้กลุ่มเป้าหมาย 7.8 หมื่นคน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้ารณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กลุ่มเป้าหมายช่วงอายุ 20-50 ปี กว่า 7.8 หมื่นคน ระหว่าง 1 ม.ค.-30 เม.ย. 58 สนองนโยบายของกระทรวงในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคหลังพบมีสัญญาณส่อ

วันนี้ (30 ม.ค.58) ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทันตแพทย์ สุรสิงห์ วิศรุตรัตน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ให้แก่บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการเร่งรัดและรักษาความครอบคลุมของวัคซีนให้สูงเพียงพอที่จะป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ซึ่งโรคคอตีบเป็นโรคหนึ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญ เนื่องจากมีสัญญาณกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งในปี 2552

สาเหตุเนื่องจากการไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ และต่อมาในปี 2555 ยังพบมีการระบาดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนล่าง โดยมีแนวโน้มขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ ด้วย ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 20-50 ปี โดยสาเหตุมาจากการที่ไม่ได้รับวัคซีนให้ครบถ้วนตามกำหนดเกณฑ์ ทำให้มีภูมิต้านทานโรคในระดับที่ไม่เพียงพอ ด้วยเหตุนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคและจัดเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยในปี 2557 ในจังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ป่วยโรคคอตีบ หลังจากที่พบผู้ป่วยรายล่าสุดในปี 2556 อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดต่อ เนื่องจากมีคนเข้าออกตลอดเวลาทั้งแรงงานและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งการรณรงค์ในครั้งนี้จะเป็นการฉีดวัคซีนรวมป้องกันทั้งโรคคอตีบและโรคบาดทะยักในเข็มเดียวกัน ให้แก่กลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่มีอายุ 20-50 ปี ที่สามารถขอเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ฟรีที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐในช่วงการรณรงค์ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-30 เม.ย. 58 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีเป้าหมายการฉีดวัคซีนทั้งสิ้น 78,855 คน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...