xs
xsm
sm
md
lg

เศรษฐศาสตร์ ม.อ. จัดเสวนาปัญหาชายหาด ชี้ชัดสร้างเขื่อนขวางทะเลทำระบบนิเวศพังยับ!!

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ร่วมกับสถาบันสันติศึกษา จัดโครงการเสวนา “นโยบายสาธารณะเพื่อการใช้ประโยชน์หาดทรายอย่างยั่งยืน” อัดการสร้างเขื่อนหินกั้นกลางทะเลทำหาดทรายพังยับ
 

 
วันนี้ (30 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการจัดโครงการเสวนาเรื่อง “นโยบายสาธารณะเพื่อการใช้ประโยชน์หาดทรายอย่างยั่งยืน” ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน CILO-ซีโล สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. และ EEPSEA โดยมีผู้เข้าร่วมให้ความสนใจทั้งจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม รวมทั้งประชาชนเป็นจำนวนมาก
 

 
 ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ประธานโครงการได้กล่าวถึงที่มา และวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า “เป็นการพูดคุยเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของน้ำทะเลที่กำลังส่งผลกระทบ และประสบปัญหาแก่ชุมชนชายฝั่งเป็นวงกว้าง ทั้งนี้ เพื่อได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวความคิด และผลักดันแนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกต้องยั่งยืน พร้อมสนับสนุนการนำงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปใช้ได้อย่างจริงจัง และเหมาะสมที่สุด” 
 

 
ภายในงานมีการเสวนากันในหลากหลายประเด็น โดยในช่วงเช้า รศ.ดร.สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จ.สงขลา ได้พูดถึงคุณค่า ความสำคัญ และความเปราะบางทางกายภาพของชายหาดว่า “คลื่นในทะเลนั้นเป็นจุดกำเนิดของการสร้างแผ่นดินทั้งหมด เพราะฉะนั้นคลื่นจึงไม่ได้เป็นตัวทำลาย แต่เป็นสิ่งที่สร้างมากกว่า นอกจากคลื่นในทะเลแล้ว ใกล้กันนั้นหาดทรายยังมีความสำคัญในอีกแง่หนึ่งเพราะยังช่วยลดความรุนแรงของคลื่น โดยทั้งหมดนี้จะเป็นไปตามกลไกของธรรมชาติ แต่ปัจจุบันการสร้างเขื่อนหินกั้นเป็นปัญหาทำให้ส่งผลกระทบสร้างความเสียหายให้หาดทรายเป็นอย่างมาก”
 

 
ผอ.สมชาย มั่นอนันต์ทรัพย์ ยังได้กล่าวถึงมูลค่าทางชีวภาพของชายหาดด้วยว่า “ทรัพยากรทางธรรมชาติบริเวณชายหาดนั้นจะเป็นแหล่งรวมของสัตว์ทะเล เช่น เต่าทะเลที่จะมาวางไข่บนชายหาดอยู่เสมอ และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลอีกมาก ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับชายหาดเฉกเช่นที่กำลังประสบอยู่ก็ควรบอกวิธีแก้ปัญหา และผลที่จะตามมาให้ชัดเจนที่สุด”
 

 
จากนั้นตัวแทนนำเสนองานวิจัยนำโดย ผศ.กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล และ อ.จริยภัทร บุญมา ได้ชี้ถึงผลการวิจัยมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหาดทรายโดยระบุว่า “เราทุกคนนั้นได้ใช้ประโยชน์จากหาดทรายทั้งทางตรง และทางอ้อม เช่น เราใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ วิ่งเล่นสนุกสนานของเด็กๆ เป็นที่จอดเรือหาปลาของชาวประมง ทั้งยังเป็นแหล่งของสัตว์ทะเลอีกหลายชนิด ฉะนั้นหากเกิดความสูญเสียต่อชายหาดจะส่งผลต่อระบบนิเวศ และการใช้สอยบนพื้นที่ชายหาดที่สำคัญที่สุดคือ เป็นสิ่งที่มีมูลค่าทางด้านจิตใจของทุกคน”
 

 
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ในช่วงบ่ายได้มีการถกกันถึงประเด็นในการหาแนวทางแก้ไขผลกระทบของชายหาดที่ถูกกัดเซาะมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สนช. ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ โดยมีทั้งตัวแทนจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จริงได้เสนอแนวทางการแก้ไขกันอย่างหลากหลาย
  

 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...