xs
xsm
sm
md
lg

สสส.ร่วมสื่อมวลชนกระบี่อาสาสร้างจังหวัดปลอดบุหรี่

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


กระบี่ - สสส.ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จับมือสื่อมวลชนกระบี่อาสา ร่วมสร้างจังหวัดปลอดบุหรี่

วันนี้ (14 พ.ค.) ที่ห้องประชุมพีซฮอล โรงแรมพีซลากูน่า ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประชุมการวางแผนดำเนินงานจังหวัดกระบี่ ปลอดบุหรี่ ภายใต้โครงการสื่อมวลชนกระบี่อาสา ร่วมสร้างจังหวัดกระบี่ปลอดบุหรี่ โดยมีนายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นายแพทย์สาธารณสุขังหวัดกระบี่ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ และสื่อมวลชนเข้าร่วม

นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่ เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ภายใต้โครงการสื่อมวลชนกระบี่อาสา ร่วมสร้างจังหวัดปลอดบุหรี่ ซึ่งจากข้อมูลของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรภาคใต้สูงสุดของประเทศ หรือภาคใต้เป็นภาคที่ครองแชมป์สูบบุหรี่ในประเทศ ถึง 29.99 เปอร์เซ็นต์ หรือเท่ากับ 2.183 ล้านคน อีกทั้งยังมีสัดส่วนการได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านสูงที่สุด ถึง 54.1 เปอร์เซ็นต์ หรือเท่ากับ 3.95 ล้านคน

ดังนั้น การรณรงค์เพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่ของจังหวัดกระบี่ และภาคใต้ จึงต้องระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอข้อมูลอย่างต่อเนื่องของสื่อมวลชนให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ รวมถึงการรณรงค์ให้มีการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย จนเกิดเป็นโครงการ “สื่อมวลชนกระบี่อาสา ร่วมสร้างจังหวัดปลอดบุหรี่” อย่างเป็นรูปธรรม และพร้อมที่จะขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน

อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนให้ จ.กระบี่ เป็นจังหวัดปลอดบุหรี่ โดยทางมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้เลือกให้สื่อมวลชนได้เป็นแกนนำในการรณรงค์ ร่วมสร้างจังหวัดกระบี่ปลอดบุหรี่ เป็นกลวิธีที่จะสามารถสร้างกระแสความตื่นตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้ข้อมูลการตอกย้ำเรื่องโทษภัยของบุหรี่ ให้มีการรับรู้ที่กว้างขวางออกไปผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงกฎหมาย พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายของการพัฒนาเมืองของเทศบาลเมืองกระบี่ ที่จะพัฒนาเมืองกระบี่ให้เป็นเมือง Q CITY รวมทั้งท่าอากาศยานจังหวัดกระบี่ สถานีขนส่งจังหวัดกระบี่ที่จะปรับภูมิทัศน์เป็นประตู่ด่านแรกให้มีความสะอาด สวยงาม ไร้ควันบุหรี่ได้อย่างแน่นอน
 
 

กำลังโหลดความคิดเห็น