xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ ปัตตานีถกปัญหาอวนลากข้างของประมงพื้นบ้าน จนสามารถหาข้อยุติได้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ปัตตานี - ประชุมหารือปัญหาอวนลากข้างของประมงพื้นบ้าน จ.ปัตตานี ซึ่งมีกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านอวนลากข้างยื่นข้อเสนอ ถกเถียงกันจนได้ข้อยุติจนเป็นที่พอใจของทั้ง 2 ฝ่าย

วันนี้ (15 ก.พ.) นายประมุข ลมุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานแทนเลขาธิการ ศอ.บต. ประชุมร่วมกับตัวแทนประมงพื้นบ้านอวนลาก และคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาอวนลาก เพื่อรับทราบข้อเรียกร้องนำไปสู่หาทางออกที่ดีที่สุด และป้องกันไม่ให้เกิดการนำเรือชุมนุมปิดปากอ่าวเพื่อประท้วงแสดงความไม่พอใจ และโกรธเคืองต่อเจ้าหน้าที่ หลังจากมีการบังคับใช้คำประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ไม่อนุญาตให้มีการทำประมงอวนลากข้างในพื้นที่ จ.ปัตตานี เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ไว้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมาผู้ประกอบอาชีพประมงอวนลากข้างได้มีการนัดชุมนุมประท้วงกันบริเวณปากอ่าวแม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 6 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี กลุ่มผู้ชุมนุมได้นำเรือจำนวนประมาณ 100 ลำ ปิดทางเข้า-ออกส่งผลกระทบต่อการเข้า-ออกของเรือประมงพาณิชย์ที่จะนำปลาขึ้นที่สะพานปลา และนำเรือออกไปทำประมง สร้างความเสียหายต่อภาคเศรษฐกิจของ จ.ปัตตานี เป็นอย่างมาก ทำให้ทางจังหวัดต้องจัดชุดเจรจาสร้างความเข้าใจ และอธิบายข้อเท็จจริง ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหา กลุ่มผู้ชุมนุมจึงยอมยุติการชุมนุมประท้วงในที่สุด ด้วยเงื่อนไขที่ทางจังหวัดยอมที่จะนำกลุ่มแกนนำผู้ประกอบอาชีพประมงอวนลากข้างเข้าร่วมประชุมหาแนวทางการแก้ปัญหาการประกอบอาชีพประมงให้เป็นระบบ และระยะยาวกับเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ห้องประชุมศาลากลาง จ.ปัตตานี

ซึ่งในที่ประชุมตัวแทนกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านอวนลากข้างยื่นข้อเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอดังนี้ 1.ขอพื้นที่ทำกินตั้งแต่บ้านบางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ถึงแหลมตาชี 2.ช่วยป้องกันไม่ให้เรือที่อื่นเข้ามาในเขตพื้นที่ที่กำหนด 3.ไม่เพิ่มจำนวนเรืออวนลากข้างโดยเด็ดขาด 4.เรืออวนลากข้างลำใดที่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดจะให้เจ้าหน้าที่จัดการโดยเด็ดขาด 5.รวบรวมรายชื่อของผู้ประกอบการประมงอวนลากข้างให้ประมงจังหวัด 6.ห้ามเรือประมงอวนลากพาณิชย์ หรือเรือประมงที่มีเครื่องยนต์วางท้องห้ามเข้ารุกล้ำภายในเขตเรือประมงอวนลากข้างของประมงพื้นบ้านโดยเด็ดขาด สืบเนื่องจากข้อเรียกร้องของประมงลากข้างพื้นบ้านนั้นมีบางเรื่องขัดกับข้อประกาศของกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในที่ประชุม โดยคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาอวนลากได้ร่วมการชี้แจง และแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

โดยสรุปดังนี้ 1.การขอพื้นที่ทำกินตั้งแต่บ้านบางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ถึงแหลมตาชี ต้องทำการศึกษา และพิจารณาซึ่งต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย หากผิดกฎหมายชาวประมงพื้นบ้านอวนลากข้างก็ต้องยกเลิกเครื่องมือนี้ 2.หากชาวประมงต้องยกเลิกการใช้เครื่องมืออวนลากเห็นควรทบทวนการช่วยเหลือเยียวยาอีกครั้ง ฝากชาวประมงพื้นบ้านอวนลากข้างร่วมพิจารณาการช่วยเหลือเยียวยาให้เหมาะสมเพียงพอต่อการยังชีพ และเสนอข้อมูลมายังสำนักงานประมง จ.ปัตตานี เพื่อเสนอต่อเลขาธิการ ศอ.บต.ต่อไป 3.ให้ชาวประมงเรืออวนลากข้างรวบรวมรายชื่อเสนอต่อสำนักงานประมง จ.ปัตตานี เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาช่วยเหลือเยียวยา และให้มีผู้นำประจำหมู่บ้านที่ใช้เครื่องมืออวนลากข้างทำการประมงหมู่บ้านละ 2-3 ราย เพื่อเป็นสื่อกลางในการรับรู้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลจากภาครัฐให้ชาวบ้านพื้นบ้านอวนลากข้างในหมู่บ้านทุกคนได้รับทราบ โดยผู้นำสามารถเสนอความคิดเห็น และตัดสินใจแทนชาวประมงพื้นบ้านในหมู่บ้านของตนได้

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ถึงอย่างไรก็ตาม หลังจากเลิกการประชุมร่วมกันทางตัวแทนของประมงอวนลากข้างประมงพื้นบ้านได้นั่งรวมตัวกัน และยืนยันว่า จะยังคงมีการทำประมงลากข้างเหมือนเดิม แถมมีการวางกติกากับสมาชิกด้วยกันว่าถ้ามีการจัดชุมนุมปิดอ่าวอีกรอบใหม่ใครที่ไม่นำเรือมาชุมนุมจะต้องถูกเรียกเงินค่าปรับเป็นเงินลำละ 500 บาท และถ้าไม่นำเรือมาร่วมชุมนุมปิดอ่าว แต่กลับไปออกเรือหาปลาจะต้องถูกเรียกเงินค่าปรับเป็นเงิน 1,000 บาท โดยไม่สนใจขอสรุปที่ทางจังหวัด และคณะทำงานได้มีการร่วมรับทราบแนวทางในระหว่างประชุมร่วมกัน จึงทำให้อาจมีแนวโน้มการปิดอ่าวของกลุ่มนี้จะยังคงมีอีกอย่างแน่นอน ถ้าเมื่อไรคณะทำงานจะยังคงบังคับใช้เอาผิดกับชาวประมงอวนลากอย่างแน่นอน

 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...