xs
xsm
sm
md
lg

กรอ.ชงโครงการรถไฟรางคู่-ปรับปรุงถนน 3 จชต. รับเข้าประชาคมอาเซียน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จังหวัดสงขลาประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยนำเสนอโครงการรถไฟรางคู่หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ และปรับปรุงถนนใน 3 จชต.เพื่อพิจารณา
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม กรอ.ครั้งแรกในรอบปี เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วันนี้ (28 พ.ค.) ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายกฤษฏา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภาคใต้ชายแดน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (กรอ.) ครั้งที่ 1/2555 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการนำเรื่องโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ โดยพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการพัฒนาเร่งรัดระบบโครงการรถไฟทางคู่ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระบบรางรถไฟความเร็วสูงที่กระทรวงการคมนาคมได้ศึกษาไว้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรางให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ในส่วนของจังหวัดยะลาได้เสนอโครงการ 3 โครงการ เพื่อพิจารณาร่วมด้วย ได้แก่ โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงเพิ่มช่องทางจราจร (สายยะลา-กรงปินัง) โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงเป็นมาตรฐานชั้น 1 (อ.บันนังสตา-บ้านกาโสด) และโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงเป็นมาตรฐานชั้น 1 (ยะลา-ด่านประกอบ) เพื่อให้ กรอ.กลุ่มจังหวัดพิจารณาสนับสนุนโครงการดังกล่าวบรรจุในแผนงานของกรมทางหลวงในปี 2557

โดยนายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภาคใต้ชายแดน จะเร่งขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัด และพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ต่อไป

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...