xs
xsm
sm
md
lg

“กลุ่มค้านท่อก๊าซจะนะ” ร่อนแถลงการณ์หนุนแก้มลพิษมาบตาพุด

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เครือข่ายคัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้วยความจริงใจเป็นธรรมกับคนมาบตาพุดและทบทวนทิศทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ หรือเซาเทิร์นซีบอร์ด ก่อนที่จะยากเกินเยียวยาเหมือนมาบตาพุด

สืบเนื่องกรณีเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกได้เดินเท้าจากจังหวัดระยองเข้ากรุงเทพมหานคร เพื่อยื่นหนังสือให้ประธานวุฒิสภาตรวจสอบรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ หลังจากวันที่ 29 กันยายน 2552 ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี ให้ระงับ 76 โครงการเพื่อคุ้มครองชุมชนมาบตาพุด-บ้านฉาง

คำสั่งศาลปกครองกลางส่งผลให้รัฐบาลไม่อาจอยู่นิ่งเฉยได้ มีการออกคำสั่งให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปหารือกับหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องรวมแปดหน่วยงาน ซึ่งในที่สุดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครองซึ่งรับมอบอำนาจจากรัฐบาลและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดขอให้ยกเลิกคำสั่งศาลปกครองกลางที่มีคำสั่งสั่งให้บรรเทาทุกข์ชั่วคราว

วันนี้ชาวบ้านมาบตาพุด-บ้านฉาง นอกจากต้องระทมทุกข์จากปัญหามลพิษและปัญหาสุขภาพจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่รุมเร้าคราชีวิตแล้ว ยังต้องทนทุกข์กับรัฐบาลไร้ความจริงใจในการแก้ไขปัญหาของชาวระยอง จนไม่อาจหยุดนิ่งเฉยได้ต้องรวมตัวเดินเท้าเข้ากรุงเทพ

ทั้งที่รัฐบาล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการนิคมอุตสาหกรรมฯ ควรปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองกลาง ซึ่งจะเป็นโอกาสดีที่รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะแสดงความจริงใจ ความห่วงใยต่อประชาชน ที่จะทบทวนทิศทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี เพื่อสร้างรายได้ตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่มองข้าม ไม่เห็นคุณค่าศักดิ์ศรีชีวิตของผู้คนมาบตาพุด นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ต้องมีบทบาทในการเข้ามาจัดการปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่ใช่ทำบทบาทเป็นผู้ค่อยให้การช่วยเหลือ สนับสนุนกับหน่วยงาน โรงงานและกลุ่มทุนเท่านั้น

บทเรียนของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถือเป็นคุณูปการกับประเทศชาติหากรัฐบาลนำมาพิเคราะห์พิจารณาตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ก่อนที่ปัญหาเหล่านี้จะเกิดซ้ำรอยในพื้นที่อื่นๆ เพราะขณะนี้ปัญหามลพิษจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ยังแก้ไขปัญหาใดไม่ได้เลย แต่รัฐบาลกลับผลักดันโครงการลักษณะเดียวกันในพื้นที่ภาคใต้รวมถึงจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ทำลายวิถีชีวิตผู้คน ทำลายฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ดีงาม

ทางเครือข่ายเครือข่ายคัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ขอเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขดังกล่าวด้วยความจริงใจ เป็นธรรม และทบทวนทิศทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (เซาเทิร์นซีบอร์ด)ก่อนที่จะยากเกินเยียวยา แก้ไขแบบมาบตาพุด


กำลังโหลดความคิดเห็น