xs
xsm
sm
md
lg

ชาวประมงพื้นบ้านร่วมรณรงค์เรียกร้องทวงสิทธิชาวประมงพื้นบ้าน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สมัชชาชาวประมงพื้นบ้านประเทศไทย พร้อมด้วยสมัชชาชาวประมงโลกจาก 40 ประเทศ ร่วมรณรงค์เรียกร้องสิทธิของชาวประมงพื้นบ้าน ระบุ รับไม่ได้รัฐออกนโยบายเอื้อประโยชน์นายทุนทำลายทรัพยากรของชาติ

วันนี้ (10 ต.ค.) สมาพันธ์ชาวประมงแห่งประเทศไทย เครือข่ายสมัชชาชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ และเครือข่ายสมาพันธ์ชาวประมงโลกจาก 40 ประเทศ กว่า 500 คน ร่วมกันที่บริเวณปลายแหลมสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ก่อนที่จะเดินรณรงค์และแสดงละครล้อเลียนรัฐบาลไปตามจุดต่างๆ 3 แห่งด้วยกัน ประกอบด้วย วงเวียนม้าน้ำ ถนนนิมิต จุดที่ 2 วงเวียนหอนาฬิกา และจุดสุดท้ายที่บริเวณส่วนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี

โดยร่วมกันประกาศเจตนารมของกลุ่มสมัชชาประมงพื้นบ้านประเทศไทย เรื่อง ปฏิรูปทะเลไทย คือ การปฏิรูปการเมือง : สิทธิชุมชน ประชาชนกำหนดเอง พร้อมร่วมกันประนามการกระทำของรัฐบาลที่ทำการสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก

นายสะมาแอ เจะมูดอ เลขาธิการสหพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของสหพันธ์ชาวประมงในครั้งนี้ เพื่อต้องการแสดงให้เห็นว่าชาวประมงพื้นบ้านนั้นเป็นมีตัวตนจริงๆ ที่ผ่านมาชาวประมงพื้นบ้านไมเคยได้รับการเหลียวแล และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสิทธิของชาวประมงถูกทำลาย ด้วยการส่งเสริมให้ประมงพานิชย์ใช้เครื่องมือประมงทำลายล้างทรัพยากรธรรมชาติ

รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาของรัฐบาล ไม่คำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมีการสนับสนุนให้โลกการขนาดใหญ่ๆ เกิดขึ้นในทะเล เช่น ท่าเทียบเรือน้ำลึก และท่าเทียบเรือมารีน่า

ที่สำคัญ ขณะนี้รัฐกำลังประกาศให้เอกชนเช้าอุทยานเพื่อใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างรายแรง ซึ่งก่อนหน้าที่ชาวประมงพื้นบ้านจะเข้าไปจับปลาในเขตอนุรักษ์ยังไม่สามารถทำได้ แต่รัฐกลับจะให้เอกชนเช่าพ้นที่อุทยานฯเพื่อหาผลประโยชน์ซึ่งเป็นความเชื่อที่ชาวประมงพื้นบ้านไม่สามารถที่จะยอมรับได้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...