xs
xsm
sm
md
lg

สกสว.หนุนพาณิชย์-อว.นำระบบ “Tech2Biz” จับคู่ ผปก.-นักวิจัยสร้างนวัตกรรมส่งออกช่วงโควิด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน "MARKET LED INNOVATION : เชื่อมตลาดกับนวัตกรรมสร้างสรรค์อนาคต" ซึ่งมีกิจกรรมเสวนาและพิธีลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาเชื่อมโยงการค้า การตลาด การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี ทั้งนี้ ข้อตกลงกรอบความร่วมมือดังกล่าวมีขึ้นเพื่อแสดงเจตจำนงในการประสานการทำงานของ 8 หน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (สค.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระดับสากล เพิ่มมูลค่าสินค้าส่งออก โดยใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเสริมสร้างช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการไทยที่มีนวัตกรรมสามารถขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้ ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้ ตลอดจนยกระดับภาคการส่งออกของไทยและเสริมสร้างภาพสักษณ์สินค้าของประเทศไทยในตลาดโลก โดยใช้เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญ

ดร.สรรเสริญ สมะลาภา
ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ผู้ประกอบการ นักวิจัยไทยจะยกระดับนวัตกรรมของตนเองสู่สากล แม้ตอนนี้ประเทศไทยและทั่วโลกจะเจอวิกฤต แต่สถานการณ์ด้านการค้ากำลังค่อยๆ ฟื้นตัว สินค้าที่มีการขยายตัวได้ดีคือ สินค้าที่สนับสนุนการทำงานที่บ้าน (work from home) สินค้าเกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า แสดงให้เห็นว่าในวิกฤตก็ยังมีโอกาสอยู่มาก

ทั้งนี้ ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์มุ่งเน้น "ยุทธศาสตร์การตลาดนำการผลิต" หนุนเสริมให้ภาคผลิตและภาคบริการดำเนินการควบคู่กัน เนื่องจากเดิมที่ผ่านมาเราจะผลิตตามความถนัดและแสวงหาความต้องการภายหลัง หลังจากนี้เราต้องใช้การวิจัยและเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้าภายใต้แนวคิดการตลาดนำการผลิต เพื่อเพิ่มจีดีพีของประเทศไทยมากขึ้น

ผศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์
โอกาสนี้ ในช่วง “CEO Talk” ผศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ รองผู้อำนวยการภารกิจการส่งเสริมระบบการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สกสว. ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์และภารกิจของ สกสว.ที่สนับสนุนกลไกการทำงานตามความร่วมมือครั้งนี้ว่า สกสว.เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายและจัดการระบบงบประมาณในการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้ว โดยจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.)


ปัจจุบัน สกสว.เล็งเห็นถึงการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จึงได้ออกแบบ National Research Utilization Platform : เว็บไซต์ช่วยจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ผู้ประกอบการและนักวิจัย หากันเจอได้ง่ายขึ้น ภายใต้ชื่อ tech2biz (www.tech2biz.net) ซึ่งออกแบบระบบเป็น 3 ส่วน คือ 1. Tech propose ระบบนำเสนองานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาจากผู้มีเทคโนโลยี 2. Tech Seek ระบบค้นหาผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาสำหรับผู้มองหาเทคโนโลยี และ 3. Tech News and Support ระบบนำเสนอข่าวสารด้านเทคโนโลยี โปรแกรมและทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ ซึ่งเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกันพัฒนาและสร้างธุรกิจจากนวัตกรรมที่หนุนเสริมการค้าและส่งออกของไทยได้มากขึ้น


* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *

SMEs managerกำลังโหลดความคิดเห็น...