xs
xsm
sm
md
lg

ธพว. ร่วม สรรพากรและ IEC หนุน SME ธุรกิจท่องเที่ยวไทย จัด “รีบูตธุรกิจท่องเที่ยว สู้ภัยโควิด-19”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมมือกับ กรมสรรพากร และ IEC จัดสัมมนาออนไลน์ “รีบูตธุรกิจท่องเที่ยว สู้ภัยโควิด-19” สนับสนุนเอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยวไทย เข้าสู่มาตรการบัญชีเดียวควบคู่เข้าถึงสินเชื่อรายเล็ก Extra cash ดอกเบี้ยพิเศษ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง พื้นฟูธุรกิจ
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เผยว่า ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้เร่งออกมาตรการต่างๆ ช่วยบรรเทาสถานการณ์และเยียวยาให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีข้อจำกัดในด้านเงินทุนและความพร้อมในการประกอบธุรกิจ เช่น มาตรการภาษีสรรพากร “เลื่อน เร่ง ลด จูงใจ” (เลื่อนเวลานำส่งภาษี เร่งคืนเงินภาษี ลดอัตราภาษี จูงใจทำกิจกรรมต่างๆ) โดยกรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ การนำส่ง และการชำระภาษีอากร เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้เหลือในอัตราร้อยละ 1.5 สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2563 เพื่อคืนสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ กรมสรรพากรจึงได้ร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank และภาคเอกชน (บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง จำกัด หรือ (IEC)) จัดอบรมสัมมนาออนไลน์ “รีบูตธุรกิจท่องเที่ยว สู้ภัยโควิด-19” เพื่อเสริมศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งธุรกิจทัวร์ บริษัทนำเที่ยว ธุรกิจสปา ธุรกิจขนส่งที่เกี่ยวเนื่อง (รถทัวร์ รถบัส รถตู้ รถแท็กซี่ เรือนำเที่ยว รถเช่า) โรงแรม ห้องพัก และร้านอาหาร ซึ่งกรมสรรพากรมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ มีความรู้ความเข้าใจว่าภาษีไม่ใช่เรื่องยากสำหรับการประกอบธุรกิจ และอธิบายเกี่ยวกับมาตรการภาษีสรรพากร เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ประโยชน์และบรรเทาภาระทางภาษีให้แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้ประกอบจัดทำบัญชีชุดเดียวที่สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความน่าเชื่อถือในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ด้าน นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า โครงการสัมมนาออนไลน์ “รีบูตธุรกิจท่องเที่ยว สู้ภัยโควิด-19” จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีท่องเที่ยวทั่วไทย เข้าสู่มาตรฐานบัญชีเดียวตามนโยบายรัฐบาล ช่วยให้ผู้ประกอบการลดภาระค่าใช้จ่ายจากการได้รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีอากร รวมถึงยังเป็นการสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในโครงการสินเชื่อรายเล็ก Extra Cash ซึ่ง ธพว. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้นำมาปล่อยกู้ เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยวนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมถึง เป็นทุนฟื้นฟูธุรกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มดีขึ้น

นอกจากนี้ เบื้องต้นกำหนดจัด 8 ครั้ง ครอบคลุมทั่วประเทศ ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี ครั้งละ 20 กิจการ ตั้งเป้าหมาย 160 กิจการครอบคลุมทุกภาคของประเทศ เพื่อสร้างสังคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งใหม่ ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ภาคใต้ตอนบน / ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มิ.ย.63 ภาคใต้ตอนล่าง / ครั้งที่ 3 วันที่ 30 มิ.ย.63 ภาคเหนือตอนบน / ครั้งที่ 4 วันที่ 7 ก.ค.63 ภาคเหนือตอนล่าง / ครั้งที่ 5 วันที่ 14 ก.ค.63 ภาคอีสานตอนบน / ครั้งที่ 6 วันที่ 21 ก.ค.63 ภาคอีสานตอนล่าง / ครั้งที่ 7 วันที่ 29 ก.ค.63 กรุงเทพมหานครและภาคกลาง และครั้งที่ 8 วันที่ 31 ก.ค.63 ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก

สำหรับสินเชื่อรายเล็ก Extra Cash เปิดโอกาสให้เอสเอ็มอี “นิติบุคคล”ที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี ใน 5 กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่ 1.ธุรกิจทัวร์ บริษัทนำเที่ยว 2.ธุรกิจสปา 3.ธุรกิจขนส่งที่เกี่ยวเนื่อง (รถทัวร์ รถบัส รถตู้ รถแท็กซี่ เรือนำเที่ยว รถเช่า) 4.โรงแรม ห้องพัก และ 5.ร้านอาหาร ผ่อนนานสูงสุดถึง 5 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 3 ต่อปี นาน 2 ปี และปีที่ 3-5 ร้อยละ MLR+1 ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย ที่สำคัญไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพการเติบโตอย่างเข้มแข็ง
ด้าน นางปรัชนันทน์ โภควณิชกุลพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทลลิเจน เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง จำกัด หรือ (IEC) เผยว่า IEC เป็นบริษัทให้บริการซอฟท์แวร์ ที่เหมาะสม กับกลุ่มธุรกิจทั้งกลุ่มบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ SMEs เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด ซึ่งความร่วมมือในโครงการ “รีบูตธุรกิจท่องเที่ยว สู้ภัยโควิด-19” นับเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่จะผลักดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีท่องเที่ยว ปรับตัวตอบโจทย์ได้ดีเข้ากับธุรกิจในยุคปัจจุบัน สามารถการจัดทำและดูข้อมูล แบบ real time สามารถวิเคราะห์จัดทำบัญชีที่เป็นมาตรฐาน ควบคุมสต๊อกสินค้า ควบคุมต้นทุน ฯลฯ รวมถึง ทำให้ผู้ประกอบการทราบถึงผลประกอบการที่แท้จริงของกิจการ แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และวางแผนธุรกิจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

สำหรับการจัดสัมมนาออนไลน์ครั้งแรก ในวันที่ 16 มิ.ย. นี้ จะเริ่มจากพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา และภูเก็ต ผ่านโปรแกรม YuuERP Conference โดยผู้ที่เข้าร่วมจะได้เรียนรู้การทำธุรกิจง่ายใน 90 นาที เช่น ทำบัญชีอย่างไร? ให้เงินเหลือเต็มกระเป๋า, สิทธิประโยชน์ทางภาษี รีบูตธุรกิจสู้ โควิด-19, การเพิ่มประสิทธิภาพทุกขบวนการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อลดต้นทุนด้วยระบบERP สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สู้ภัยโควิด-19 ไม่ต้องใช้หลักประกัน รับเพียง 20 กิจการเท่านั้น

ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้- 30 กรกฎาคม 2563 เพียงสแกน QR Code ในโปสเตอร์โดยกรอก User Name เป็น E-mail เท่านั้นพร้อมรับฟรีซอฟต์แวร์! โปรแกรมการเพิ่มประสิทธิภาพทุกขบวนการทำงาน หรือระบบ ERP ฟรี! 3 เดือน มูลค่า 16,500 บาท


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมสรรพากร (คุณพรพิมล) โทร. 02-272-9819, ฝ่ายส่งเสริมการตลาดและกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ (คุณกนกพร) โทร.02-265-3882 หรือ Call Center 1357

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *กำลังโหลดความคิดเห็น