xs
xsm
sm
md
lg

สองรัฐมนตรีพาณิชย์ควงอธิบดีกรมการค้าภายในลุยโคราช ติดตามผลงานพาณิชย์ ลดราคาช่วยประชาชน และประกันรายได้เกษตรกร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา ติดตามการดําเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรวงเงิน 67,754 ล้านบาทดูแล และมีเกษตรกรที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการกว่า 7.3 ล้านครัวเรือน โดยปัจจุบันจ่ายเงินชดเชยพืชทั้ง 5 ชนิดไปแล้ว 51,687 ล้านบาทต่อจำนวนเกษตรกร 3.1 ล้านครัวเรือน ซึ่งตัวแทนเกษตรกรมีความพึงพอใจและเรียกร้องให้รัฐบาลประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรทั้ง 5 ชนิดต่อไป


สําหรับผู้ประกอบการได้ขอให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยเสริมสภาพคล่องและผลักดันการส่งออกเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

นอกจากนี้ นายจุรินทร์ และนายวีรศักดิ์ยังมอบเครื่องสับมันสําปะหลังจํานวน 55 เครื่องให้กลุ่มเกษตรกร 24 กลุ่ม ซึ่งมีเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 3,800 ราย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแปรรูปมันสําปะหลังให้แก่เกษตรกรในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตของตนเองอีกด้วย


ทั้งนี้ นายจุรินทร์ยังได้ตรวจเยี่ยมโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ณ ห้าง BIG C และห้างวิชโก้ โฮลเซล ในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพบว่าห้างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและประชาชนมีความพึงพอใจโครงการดังกล่าวเนื่องจากช่วยลดภาระค่าครองชีพในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน LOT 1 ที่ได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 จนถึงปัจจุบันเป็น LOT ที่ 3 โดยมีผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิต ผู้แทนจําหน่าย ห้างค้าปลีกค้าส่งทั้งสิ้น 221 ราย และมีสินค้าที่เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็น 6 กลุ่ม จํานวน 4,845 รายการ ซึ่งโครงการนี้จะลดราคาไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ล่าสุดได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นจากการสำรวจของซูเปอร์โพล ประชาชนถูกใจนโยบายลดราคาสินค้าช่วยประชาชนในภาวะวิกฤตอย่างมาก


สำหรับจังหวัดนครราชสีมา นอกจากห้างโมเดิร์นเทรดระดับประเทศทุกรายที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ยังมีห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการฯ อีก 5 ราย คือ สยามวิชโก้, วงศ์มังกร ซุปเปอร์สโตร์, ฮกกี่ ซุปเปอร์มาร์ท, คลัง พลาซ่า และทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ซึ่งคาดว่าโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน จะสามารถลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนมากกว่า 1,000 ล้านบาท
** * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า"SMEsผู้จัดการ"รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด

SMEs manager
กำลังโหลดความคิดเห็น...