xs
xsm
sm
md
lg

ผลสอบ”วิชัย”แค่บกพร่อง-ลุงตู่เซ็นคำสั่งโยกกลับกรม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผู้จัดการรายวัน360- "บิ๊กตู่" เซ็นคำสั่งคืนเก้าอี้อธิบดีกรมการค้าภายในให้"วิชัย โภชนกิจ"แล้ว หลังผลสอบระบุการบริหารจัดการเรื่องหน้ากากอนามัยแค่บกพร่องบางส่วน ไม่ถึงขั้นผิดวินัย

วานนี้ (19พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เซ็นคำสั่งสำนักนากยกรัฐมนตรี ที่ 80/2563 ลงวันที่ 15 มี.ค.63 ให้นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มาช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือน ทางสังกัดเดิม เพื่อเปิดโอกาสใผู้จัดการรายวัน360- "บิ๊กตู่" เซ็นคำสั่งคืนเก้าอี้อธิบดีกรมการค้าภายในให้"วิชัย โภชนกิจ"แล้ว หลังผลสอบระบุการบริหารจัดการเรื่องหน้ากากอนามัยแค่บกพร่องบางส่วน ไม่ถึงขั้นผิดวินัย

วานนี้ (19พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เซ็นคำสั่งสำนักนากยกรัฐมนตรี ที่ 80/2563 ลงวันที่ 15 มี.ค.63 ให้นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มาช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือน ทางสังกัดเดิม เพื่อเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ เนื่องจากมีประเด็นข้อกังขาสังคม เกี่ยวกับการกักตุนและจำหน่ายหน้ากากอนามัย

ต่อมา กระทรวงพาณิชย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 320/2563 ลงวันที่ 8 เม.ย.63 โดยผลการสืบสวน ระบุว่า การบริหารจัดการสินค้าหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายใน เป็นการดำเนินการภายใต้วิสัย และพฤติการณ์ ที่จะกระทำได้ในช่วงเวลาและสถานการณ์ที่เร่งด่วน ซึ่งมีข้อบกพร่องบางส่วน แต่ไม่ถึงขนาดเป็นความผิดวินัย ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้รับทราบผลการสืบสวนข้อเท็จจริง และให้ยุติเรื่องแล้วนั้น

ในหนังสือระบุด้วยว่า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การบริการราชการ และการบริการจัดการภายใน ของกรมการค้าภายใน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ อาศัยอำนาจความตามความใน มาตรา 11 (1) (2) (3) (4) และ (6) แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนากยกรัฐมนตรี ที่ 80/2563 และให้นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กลับไปปฎิบัติราชการกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 14 พ.ค.63 ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ล่าสุด นายวิชัย เปิดเผยว่า ตนได้กลับเข้ารายงานตัวต่อ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก พร้อมขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้ความเป็นธรรม เพราะไม่เพียงทำให้เกิดขวัญและกำลังใจต่อข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ในการปฏฎิบัติหน้าที่ แต่ยังสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างบริสุทธิ์ใจ และเต็มกำลังความสามารถทั่วประเทศด้วย

อย่างไรก็ตาม นายวิชัย ขออนุญาต ไม่ให้สัมภาษณ์อะไรไปมากกว่านี้ โดยบอกว่าขอตั้งหลักก่อน
ห้มีการตรวจสอบ เนื่องจากมีประเด็นข้อกังขาสังคม เกี่ยวกับการกักตุนและจำหน่ายหน้ากากอนามัย
ต่อมา กระทรวงพาณิชย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 320/2563 ลงวันที่ 8 เม.ย.63 โดยผลการสืบสวน ระบุว่า การบริหารจัดการสินค้าหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายใน เป็นการดำเนินการภายใต้วิสัย และพฤติการณ์ ที่จะกระทำได้ในช่วงเวลาและสถานการณ์ที่เร่งด่วน ซึ่งมีข้อบกพร่องบางส่วน แต่ไม่ถึงขนาดเป็นความผิดวินัย ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้รับทราบผลการสืบสวนข้อเท็จจริง และให้ยุติเรื่องแล้วนั้น
ในหนังสือระบุด้วยว่า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การบริการราชการ และการบริการจัดการภายใน ของกรมการค้าภายใน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ อาศัยอำนาจความตามความใน มาตรา 11 (1) (2) (3) (4) และ (6) แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนากยกรัฐมนตรี ที่ 80/2563 และให้นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กลับไปปฎิบัติราชการกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 14 พ.ค.63 ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ล่าสุด นายวิชัย เปิดเผยว่า ตนได้กลับเข้ารายงานตัวต่อ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก พร้อมขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้ความเป็นธรรม เพราะไม่เพียงทำให้เกิดขวัญและกำลังใจต่อข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ในการปฏฎิบัติหน้าที่ แต่ยังสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างบริสุทธิ์ใจ และเต็มกำลังความสามารถทั่วประเทศด้วย
อย่างไรก็ตาม นายวิชัย ขออนุญาต ไม่ให้สัมภาษณ์อะไรไปมากกว่านี้ โดยบอกว่าขอตั้งหลักก่อน


กำลังโหลดความคิดเห็น