xs
xsm
sm
md
lg

"จุรินทร์"สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เกษตรกร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบเป็นนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่มีพืชเกษตรตามโครงการประกันรายได้ทั้ง 5 ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพด ยางพารา มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน ให้มีการจัดตั้งศูนย์ One Stop Service ขึ้นมาเพื่อรับเรื่องร้องทุกข์จากเกษตรกร จะได้ช่วยแก้ปัญหาแบบครบวงจรในจุดเดียว เช่น ตั้งที่ศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 ชนิด รัฐบาลได้จัดสรรวงเงิน 67,754 ล้านบาท มีเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกว่า 7.3 ล้านครัวเรือน โดยปัจจุบันจ่ายเงินชดเชยพืชทั้ง 5 ชนิดไปแล้ว 51,687 ล้านบาทต่อจำนวนเกษตรกร 3.1 ล้านครัวเรือน