xs
xsm
sm
md
lg

ก.อุตฯ จัดสัมมนา “Value–Based Economy เปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมอาหารสู่ Industry 4.0”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนาให้ความรู้เบื้องต้นการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 2 เรื่อง "Value-Based Economy เพื่อการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมอาหาร สู่ Industry 4.0" ผ่านทาง Facebook Live และ Zoom ในวันพุธที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 8.00 น. - 17.15 น.

กระทรวงอุตสาหกรรม
จัดสัมมนาให้ความรู้เบื้องต้นการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 2 เรื่อง "Value-Based Economy เพื่อการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมอาหาร สู่ Industry 4.0" ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภาพเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภําคอุตสําหกรรม ผ่านทาง Facebook Live และ Zoom วันพุธที่ 27 พฤษภาคม. 2563 เวลา 8.00 น. - 17.15 น.

พบกับหัวข้อในการบรรยายดังนี้

1.“BCG Model ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย ในยุค Digital Disruption” และ “BCG Model ในวิกฤตเศรษฐกิจไทยปัจจุบัน” โดย ผศ.ดร.พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา

2.“Automation และ Internet of Things ช่วยธุรกิจท่านให้อยู่รอดได้อย่างไร” และ หัวข้อ Smart Digital Transformation โอกาสสร้างความได้เปรียบให้อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม ในทศวรรษที่ 20
โดย ดร.สรร รัตนสัญญา

3. “Value–Based Economy สำคัญอย่างไรต่อการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมอาหาร 4.0” และ “Value–Based Economy กับ BCG Model สำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิต” โดย ว่าที่ ร.ต. ชินวุฒิ ประภาทรงสิทธิ์

ผู้ที่สนใจสามรถดูรายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://bit.ly/3bPLPGU


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 086 - 8938226

** * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า"SMEsผู้จัดการ"รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุดและร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *SMEs managerกำลังโหลดความคิดเห็น...