xs
xsm
sm
md
lg

สั่งสินค้าคุณภาพดีจากเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินราคามิตรภาพได้ตลอดปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า จากการจัดงานคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 45 ปี ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชานำให้อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข” โดยตลอดระยะเวลา 45 ปี ส.ป.ก. ดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน และเพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความผาสุก โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร เริ่มจากพัฒนาแหล่งน้ำ สนับสนุนพืชพรรณต่างๆ ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการมีที่ดินทำกิน เพื่อให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืน มีความรักหวงแหนผืนแผ่นดินไว้จนชั่วลูกหลาน ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2563 ณ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก ที่ผ่านมานั้น
หนึ่งในกิจกรรมหลักคือการจัดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ร้านค้าวิสาหกิจชุมชนจากเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศมากกว่า 300 รายการ เช่น ภาคเหนือ : ได้แก่ พืชผักและผลไม้ กระเทียมอินทรีย์ หอมแดง กระเทียมพวง มะม่วงน้ำดอกไม้ และอาหารแปรรูป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ได้แก่ เนื้อโคขุนย่าง หอม กระเทียม ข้าวอินทรีย์ ผลิตภัณ์จากผ้า ภาคกลาง : ได้แก่ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ผัก ผลไม้ ปลาช่อนแม่ลา ส่วนภาคใต้ : ได้แก่ ไข่เค็ม กะปิ กาแฟ ปลาจิ้งจ้าง เป็นต้น และยังมีข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารแปรรูป อาหารปรุงสุก เครื่องดื่มสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่องจักสาน และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งในวันงานได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี สินค้าดีของบางจังหวัดขายหมดตั้งแต่วันที่สอง
สำหรับท่านที่พลาดโอกาสไม่ได้มาชอปสินค้าในงาน หรือชอปสินค้าไปแล้วถูกใจ อยากซื้อหาต่อก็สามารถสนับสนุนสินค้าดีมีคุณภาพจากพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้ตลอดปี ซึ่งทางกลุ่มเกษตรกรจากภาคต่างๆ มีการผลิตสินค้ารองรับได้ตลอดทั้งปี และที่สำคัญราคาไม่แพง ดีต่อสุขภาพ และยังได้สนับสนุนเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความยั่งยืนในอาชีพอีกด้วย

สามารถสอบถามสั่งซื้อสินค้าจากเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้ที่ น.ส.นงลักษณ์ กองมี ตำแหน่งนักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ โทร. 06-6145-6846 หรือ น.ส.ณัฐากาญจน์ ทองแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน โทร. 09-4432-6952 หรือ 0-2278-2542
กำลังโหลดความคิดเห็น...