xs
xsm
sm
md
lg

บจธ. ซื้อที่ดินสวนปาล์มเก่า จัดสรรให้เกษตรกร “ชุมชนน้ำแดงพัฒนา” สุราษฎร์ธานี เข้าทำกิน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ.เร่งช่วยเหลือเกษตรกรชาวชุมชนน้ำแดงพัฒนา โดยการซื้อที่ดินสวนปาล์มเก่าเพื่อให้เกษตรกรได้มีพื้นที่ทำกินซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องและเกษตรกรดังกล่าวให้สามารถมีที่ดินทำกิน


พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ในเรื่องที่ดินทำกินมาโดยตลอด ซึ่งได้ดำเนินการผ่านโครงการของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ให้ดำเนินภารกิจกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย การป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง ขายฝาก ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นผู้กำกับดูแล

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ดำเนินการมา บจธ. ได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีที่ดินทำกินไปแล้ว 2,631 ราย 877 ครัวเรือน จำนวนที่ดินที่ บจธ. ดำเนินการ 3,151 ไร่ ในโครงการตามภารกิจของ บจธ. ทุกโครงการ จะต้องน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่อง “ศาสตร์พระราชา” มาเป็นหลักในการพัฒนาที่ดินในโครงการ

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน เกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมบรรจงบุรี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน คณะทำงานด้านกฎหมายการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม มีภาคประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว เป็นจำนวนกว่า 200 คน

ด้าน นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ฝ่ายปฏิบัติการ เผยว่า จากปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการบังคับใช้กฎหมาย ส่งผลให้นโยบายการจัดสรรที่ดินทำกินแก่เกษตรกรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง ข้อมูลจากการสำรวจพบว่า ทั่วประเทศมีประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินได้ขึ้นทะเบียนขอรับจัดสรรที่ดินถึง 800,000 ราย ดังนั้น ในหลายปีที่ผ่านมาจึงเกิดปัญหากลุ่มเกษตรกรรวมตัวกันเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ถูกทิ้งรกร้างในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ จนกลายเป็นปัญหาขัดแย้งกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน เกิดการฟ้องร้องขับไล่ บังคับคดี ประชาชนและเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ


นอกจากนี้ บจธ. ในฐานะหน่วยงานที่แก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน จึงถือเป็นภารกิจสำคัญในการเข้าไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มคนดังกล่าวให้มีที่ดินทำกิน สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและยืนอยู่ได้อย่างมั่นคง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีกลุ่มเกษตรกรจำนวนมากเข้ามาขอความช่วยเหลือจาก บจธ. เช่น กลุ่มเกษตรกรที่ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 167 คน ได้รวมตัวกันไปใช้ประโยชน์ในสวนปาล์มที่ถูกทิ้งรกร้าง ไม่มีการใช้ประโยชน์มาตั้งแต่ปี 2531-2551 โดยร่วมกันสร้างเป็นชุมชนชื่อว่า “ชุมชนน้ำแดงพัฒนา” เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดยการทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ต่าง ๆ และที่อยู่อาศัย เมื่อเกษตรกรเข้าไปอยู่ในพื้นที่ ปรากฏว่าได้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีข้อหาบุกรุกและฟ้องขับไล่จากบริษัทเอกชน ต่อมากลุ่มเกษตรกรได้ร่วมกันก่อตั้ง “สหกรณ์การเกษตรสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ จำกัด” และได้ทำหนังสือขอรับการช่วยเหลือจาก บจธ. โดยจัดซื้อที่ดินในท้องที่ ต. คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ให้สหกรณ์การเกษตรสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ จำกัดอย่างไรก็ตามปัจจุบัน บจธ. มีแผนในการจัดซื้อที่ดินเนื้อที่ประมาณ 62 ไร่ ให้แก่เกษตรกร จำนวน 27 ครัวเรือน ซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ โดยการให้เช่าซื้อระยะเวลา 30 ปี โดยคิดค่าธรรมเนียม


* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า"SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น...