xs
xsm
sm
md
lg

"บิ๊กป้อม" เปิดกิจกรรม "มอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินทำกิน" ยึดศาสตร์พระราชาปฏิบัติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ (แฟ้มภาพ)
ทีมโฆษก เผย "ประวิตร" เป็นปธ.เปิดกิจกรรม "มอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินทำกิน" น้อมนำศาสตร์พระราชา ช่วยเกษตรกรและคนยากจน ยืนยันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันนี้ (26ธ.ค.) พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกฯ เปิดเผยว่าเวลา10:00น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "มอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินทำกิน)ตามโครงการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการว่า รัฐบาลนี้โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม.มีความตั้งใจจริงและให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตลอดจนผู้ยากไร้ มาอย่างต่อเนื่อง ยืนยันจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน)หรือ บจธ.เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินภารกิจกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนในการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย การป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง การขายฝาก ตลอดจนการส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ครั้งนี้มีเกษตรกรและคนยากจนที่ได้รับสิทธิ จ.น.324 ครัวเรือน จากพื้นที่4ภาค คิดเป็นที่ดินรวม 2,375ไร่

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณเกษตรกร ที่ให้ความไว้วางใจหน่วยงานของรัฐในการเข้ามาช่วยเหลือ โดยเน้นย้ำว่าโครงการตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ทุกโครงการจะต้องน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 เรื่อง "ศาสตร์พระราชา"มาเป็นหลักปฏิบัติในการพัฒนาที่ดินทำกิน ซึ่งถือเป็นมงคลสูงสุดสำหรับพี่น้องเกษตรกร และคนยากจนทุกคนจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการประกอบอาชีพ เพื่อจะได้รักษาสิทธิในที่ดินทำกินของตนที่รัฐบาลมอบคืนให้แล้วในวันนี้ และเก็บไว้ให้ลูกหลานสืบไป พร้อมขอให้สถาบันบริหารฯมีมาตรการติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้ว เพื่อให้การแก้ไขปัญหาบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป


กำลังโหลดความคิดเห็น