xs
xsm
sm
md
lg

เอ็นไอเอร่วมอีแกท จัดแข่งขันแฮ็คคาธอน หนุนเอกชนเข้าถึงนวัตกรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือเอ็นไอเอ (NIA) ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หรือ EGAT เพื่อนำโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ สนับสนุนภาคเอกชนมีพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านนวัตกรรมพร้อมจัดกิจกรรม Hackathon ในงาน Startup Thailand 2018 ขับเคลื่อนนวัตกรรม และยกระดับประสิทธิภาพด้านพลังงานในปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน Energy 4.0

น.ส.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้มี 2 ประเด็นหลัก คือ 1) การจัดประชุมวิชาการ นิทรรศการ หรือกิจกรรมโครงการประกวดหรือแข่งขันกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และการแข่งขันระดมความคิดแก้ปัญหาหรือการพัฒนาตามหัวข้อที่ได้รับภายในระยะเวลาที่กำหนด (Hackathon) รวมถึงโครงการประกวดหรือแข่งขันอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ให้สามารถนำเสนอแนวคิด หรือผลงาน เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ หรือธุรกิจใหม่ในด้านอื่น โดย NIA เป็นผู้จัดกิจกรรมดังกล่าว และ 2) การกลั่นกรองและการประเมินศักยภาพโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใต้โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) โดย NIA จะจัดผู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาร่วมประเมินศักยภาพและกลั่นกรองพร้อมให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะโครงการวิจัยดังกล่าว ทั้งในการพิจารณาเบื้องต้นและขั้นตัดสินการอนุมัติให้ทุน
นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ กฟผ.
นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ กฟผ. กล่าวว่า ในยุคของความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทำให้หลายหน่วยงานเร่งปรับตัวเพื่อพัฒนาองค์กร ซึ่ง กฟผ.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มากว่า 35 ปีแล้วเช่นกัน สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้มีเจตนาร่วมกันที่จะส่งเสริมการนำโครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไปพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ และธุรกิจใหม่ด้านอื่นๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและภาคเอกชนมีพื้นที่สำหรับแสดงความสามารถ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม

ทั้งนี้ NIA และ EGAT ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแข่งขัน Hackathon ซึ่งเป็นการแข่งขันระดมความคิดภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด ในงาน Startup Thailand 2018 งานแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ในหัวข้อด้านเทคโนโลยีพลังงาน “Innovative Power Solutions for Thailand Community and Energy Sector” ประกอบด้วย 5 หัวข้อหลัก ได้แก่

1) Firm Renewable Energy การนำเอาพลังงานทดแทนเข้ามาช่วยเสริมระบบผลิตไฟฟ้าหลัก และการบริหารจัดการระบบผลิตพลังงานทดแทนให้มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2) Energy Storage การส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใหม่จากการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน

3) Electric Vehicle การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าและระบบสถานีชาร์จไฟฟ้า การพัฒนาเทคโนโลยีและธุรกิจในภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า

4) Smart City - Smart Grid การส่งเสริมและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 5) Bio Economy การนำทรัพยากรธรรมชาติ จากพืช สัตว์ และสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ มาพัฒนาต่อยอดด้านการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี หรือ แปรรูปเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ


นางสาวกริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท และรางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันที่ hackathon.wi.th/startupthailand ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนที่มีแนวความคิด ต้องการที่จะพัฒนาประเทศ เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันดังกล่าว นับเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกคน จะได้แสดงศักยภาพด้านความคิดและแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาด้านพลังงาน เพื่อตอบโจทย์และก่อเกิดเป็นนวัตกรรมให้ กฟผ. และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมไทยให้ดีขึ้นกว่าเดิม สำหรับทีมที่ชนะเลิศ กฟผ.จะให้การสนับสนุนด้านทุนวิจัย และพัฒนาแนวคิดให้เกิดเป็นนวัตกรรมและธุรกิจต่อไป” นายสหรัฐกล่าว

สำหรับผู้ประกอบการ และสตาร์ทอัพที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 0-2017-5555 หรือ www.nia.or.th
* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *กำลังโหลดความคิดเห็น...