xs
xsm
sm
md
lg

ธพว.สุดปลื้มคว้า 92.07 คะแนน ผลประเมินคุณธรรมโปร่งใสจาก ป.ป.ช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


SME Development Bank คว้า 92.07 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับสูงสุดและอยู่ลำดับที่ 10 จากรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 54 แห่ง ชี้ จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ป.ป.ช. ปี 60 ปลื้มเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เดิมคะแนน 89.55 ลำดับที่ 13 ชี้ เกิดจากผู้บริหารและพนักงานร่วมพลังยึดธรรมาภิบาลขับเคลื่อนองค์กร

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) เปิดเผยถึงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำปี 2560โดย ธพว. ได้รับคะแนนจัดอยู่ในระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก คือ คะแนนร้อยละ 92.07 และอยู่ลำดับที่ 10 จากรัฐวิสาหกิจ 54 แห่งที่ถูกประเมิน โดยคะแนนดังกล่าวถือเป็นลำดับสูงสุดของเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนสูงกว่าปี 2559 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในปีนี้นับเป็นปีที่ 3 ที่ธนาคารเข้าร่วมในการประเมินกับสำนักงาน ป.ป.ช. โดยในปี 2559 เป็นปีที่สอง ได้คะแนนอยู่ในระดับร้อยละ 89.55 ลำดับที่ 13 และปี 2558 เป็นปีแรก ได้คะแนนอยู่ในระดับร้อยละ 79.44 ลำดับที่ 40 บ่งบอกว่า ธพว. มีพัฒนาการในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่ดี มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยตระหนักถึงความสำคัญของระบบธรรมาภิบาล (Corporate Governance: CG) ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมให้ธนาคารเป็นสถาบันการเงินชั้นนำทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นเลิศ มีคุณธรรมในการดำเนินงาน มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่ ธพว. จะนำไปใช้และถือปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดกลไกและระบบการบริหารจัดการที่ดีในธนาคาร อันจะนำไปสู่การเป็นสถาบันการเงินของรัฐปี 2561 หรือเป็นปีที่ 16 ของการก่อตั้งธนาคาร ที่มีความโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อการนำไปสู่การพัฒนา SMEs อย่างยั่งยืนต่อไป
* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น...