xs
sm
md
lg

ธพว.เดินหน้าปฏิวัติองค์กร เดินหน้าสู่ “ธนาคารคุณธรรม”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ธพว.เดินหน้าปฏิวัติองค์กร ใช้คุณธรรมขับเคลื่อน สร้างการยอมรับจากทุกภาคส่วน ตั้งเป้าในปี 2560 พาสู่ “ธนาคารคุณธรรม” นำนโยบายมาปฏิบัติได้จริง

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) เผยว่า ธพว.เปิดตัวโครงการองค์กรคุณธรรม ร่วมกับศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรมฯ เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “องค์กรคุณธรรม” ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการ ผู้จัดการเขต และผู้จัดการสาขาธนาคารทั่วประเทศ ซึ่งนับเป็นขั้นตอนแรกของการสร้างการรับรู้และยอมรับจากทุกภาคส่วนในองค์กร จาก 6 ขั้นตอนของการสร้างองค์กรคุณธรรม และจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 ในกลางเดือนสิงหาคมนี้ โดยจะจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเพื่อจัดทำบัญชีรายการพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อนำไปสู่การกำหนด “คุณธรรมหลัก” ขององค์กรเป็นขั้นตอนที่ 3 และแปลงคุณธรรมหลักเป็น “นโยบายหรือแนวปฏิบัติ” ให้ทุกคนยอมรับและถือปฏิบัติร่วมกันเป็นขั้นตอนที่ 4 นำไปสู่ขั้นตอนที่ 5 การนำนโยบายมาปฏิบัติจริง และขั้นตอนสุดท้าย การประเมินผลเป็นธนาคารคุณธรรม

“ธนาคารวางนโยบายกำหนดการดำเนินการโครงการเป็นรูปธรรมไว้ตลอดช่วงปี 2560 โดยกลางเดือนสิงหาคมนี้ จะมีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการนำตัวแทนของแต่ละสายงาน ตัวแทนสหภาพแรงงานวิสาหกิจ ธพว. รวมถึงบุคคลต้นแบบของธนาคาร ประมาณ 40 คน จัดกลุ่มตัวแทนเป็น 4 กลุ่มที่มีคุณลักษณะเด่นตามวัฒนธรรมองค์กร SME-D culture คือ S-Synergy การประสานความร่วมมือ M-Morality ยึดถือจรรยา E-Efficiency ตอบโจทย์คุ้มค่า และ D-Development พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ ซึ่งจะช่วยให้แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่สามารถนำมาถือปฏิบัติ ขับเคลื่อนธนาคารให้เป็นธนาคารคุณธรรมที่โปร่งใสตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป” นายมงคลกล่าว

กก.ผจก.ธพว.เผยด้วยว่า ธนาคารตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และต่อต้านการกระทำทุจริตในทุกรูปแบบ จากผลการประเมินโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ในปี 2559 ธนาคารขยับอันดับขึ้นเป็นที่ 13 มีคะแนนรวม 89.55% จากปี 2558 อันดับที่ 73

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น...