xs
xsm
sm
md
lg

วว.จับมือ กสอ.ผลักดันงานวิจัยเข้าถึง SMEs

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ผู้ว่าฯการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เผย ผนึกกำลังทำข้อตกลงระหว่าง วว.กับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ในการนำผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมไทย ตามขอบเขตความร่วมมือ 5 ข้อ เป้าหมาย 2 ปี

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ส่งเสริมการนำผลงานวิจัย และพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้พัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม และเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมไทย

สำหรับขอบเขตความร่วมมือภายใต้โครงการฯ มีดังนี้ 1.บูรณาการการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ บูรณาการการบริการให้คำปรึกษาแนะนำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต และมาตรฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย

2.ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และกิจกรรมของ "วว." และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไทยในเครือข่ายของทั้งสองหน่วยงาน 3.ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างองค์กร ในการกำหนดแนวทางการพัฒนางานวิจัย ให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4.จัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทยระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่ายและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ 5.ส่งเสริมการพัฒนา สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ในสาขาอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงดำเนินการเพิ่มเติมในอนาคต

นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าว เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสินค้า การบริการของไทยให้เป็นสากล โดยมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 2 ปี และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 2 ปี

"ปัจจุบันนวัตกรรมนับเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์และนโยบายหลักของรัฐบาล ในการผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งทุกสาขาธุรกิจจำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น ดังนั้น วว. และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงเล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการให้เป็นสากล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นของประเทศคู่ค้าและผู้บริโภคทั้งตลาดในและต่างประเทศ" ผู้ว่าการ วว. กล่าว

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *

กำลังโหลดความคิดเห็น...