xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒน์ฯ จับมือ วว.ต่อยอดงานวิจัย เข้าถึง SMEs สนองนโยบาย STARTUP

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่อยอดเชิงพาณิชย์ พร้อมดัน SMEs เข้าถึงนวัตกรรม สนองนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” และ START UP เตรียมจ่อ!! ส่งออกผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานสู่ตลาดโลก สร้างตราสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยนำผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมไทย โดยมุ่งเน้นการนำงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์มากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ รวมถึง ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรมเพื่อให้มีความเป็นสากล และเป็นที่ยอมรับของคู่ค้าและผู้บริโภคทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ

“กรมฯ จะมีการบูรณาการความร่วมมือกับ วว.อย่างใกล้ชิด โดยจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพธุรกิจของไทยให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในเฟสแรกคลัสเตอร์เป้าหมาย คือ อาหาร เครื่องสำอางเวชภัณฑ์ อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์ OTOP รวมถึง SMEs ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมที่มีศักยภาพพร้อมที่จะนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ”

สำหรับการร่วมกันพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไทยของทั้ง 2 หน่วยงานในครั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ของรัฐบาล ที่ต้องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ เพื่อให้หลุดพ้นจากประเทศที่ติดกับดักรายได้ปานกลาง โดยใช้การเสริมสร้างธุรกิจ “สตาร์ทอัพ” มาเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการช่วยผลักดันให้นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ประสบความสำเร็จ

“นอกจากการนำไอเดียและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แล้ว กรมฯ และ วว.ยังร่วมกันกำหนดแผนการพัฒนาช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนสามารถนำสินค้านั้นเผยแพร่ออกสู่ตลาดด้วย ซึ่งจะเน้นการตลาดทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ (Online & Offline) โดยเฉพาะการค้าขายและนำเสนอผลิตภัณฑ์ฯ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-คอมเมิร์ซ ซึ่งคาดว่าหลังจากที่ได้เผยแพร่ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ได้รับการพัฒนาผ่านช่องทางอี-คอมเมิร์ซ จะทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นที่รู้จักและสามารถสร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี และนำผู้ประกอบการออกโรดโชว์แสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เช่น งาน TISTR Innovation Day, TISTR and Friends รวมถึงการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เป็นต้น”

ทั้งนี้ การสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีการนำผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เข้าสู่ตลาดการค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าทั้งในและต่างประเทศ จะเป็นการสร้างตราสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ซึ่งจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการใช้นวัตกรรมมาผลิตเป็นสินค้าและบริการเป็นลำดับต้นในทวีปเอเชีย จนสามารถนำพาประเทศให้หลุดพ้นจากประเทศที่ติดกับดักรายได้ปานกลางตามนโยบายและเจตนารมณ์ที่รัฐบาลได้ตั้งไว้

******************************

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น