xs
xsm
sm
md
lg

กรุงเก่าแถลงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 59

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


พระนครศรีอยุธยา - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดแถลงข่าวการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559 ที่กำหนดจัดการคัดเลือกระหว่างวันที่ 10-13 พ.ค.นี้

วันนี้ (10 พ.ค.) ที่ศูนย์การค้าเดอะสกาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายกอบชัย เมฆดี ผู้แทนสถาบันการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ร่วมกันแถลงข่าวจัดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2559 ซึ่งกำหนดจัดการคัดเลือกระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2559

นายขจรศักดิ์ กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC) เป็นโครงการตามนโยบายการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และการจัดระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (1-5 ดาว) ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดแผนการส่งเสริม และพัฒนาได้อย่างเหมาะสม

โดยวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จัดระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้ และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน อีกทั้งยังเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก้าวต่อไปในอนาคต

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...