xs
xsm
sm
md
lg

อาหารสัตว์ออแกนิก “เอส พี เอ็ม” ถึงยุคสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

 นายสรพหล นิติกาญจนา กรรมการบริหาร เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
อาหารสัตว์ออแกนิก เป็นหนึ่งในผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล “ผู้พิชิตยอดเขานวัตกรรม” ที่จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ของกลุ่มบริษัท เอส พี เอ็ม ที่ดำเนินธุรกิจด้านอาหารสัตว์และปศุสัตว์ครบวงจร ที่ยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในการผลิตเพื่อสร้างความแตกต่างอย่างยั่งยืน จนธุรกิจหลักของบริษัทเติบโตจนกลายเป็นผู้ผลิตเนื้อสัตว์และอาหารสัตว์ขนาดใหญ่รายหนึ่งของประเทศไทย
ห้องควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน
ปัจจุบันสินค้าของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็นสี่กลุ่มหลักๆ คือ อาหารสัตว์เศรษฐกิจ เช่น สุกร, วัว, ไก่, เป็ด, ปลา กลุ่มสัตว์เลี้ยง ได้แก่ สุนัข แมว กลุ่มเนื้อสัตว์ ทางบริษัทมีฟาร์มเลี้ยงสุกร เพื่อจำหน่ายเนื้อสุกรอนามัย และกลุ่มสุดท้าย ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และเนื่องจากสินค้าทุกกลุ่มของทางบริษัทจะมีการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง จึงไม่หยุดนิ่งที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา วิจัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงต่อความต้องการของตลาด รวมถึงการขอรับการสนับสนุนจาก โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) สวทช.ในช่วงที่ผ่านมา
การทำงานของบริษัทให้ความสำคัญกับงานวิจัย สร้างทางเลือกใหม่
นายสรพหล นิติกาญจนา กรรมการบริหาร เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด เล่าถึงจุดเริ่มต้นจากการขอรับการสนับสนุนจาก โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) สวทช. ในครั้งนี้ มาจากการที่บริษัทฯ มีแนวคิดการนำวัตถุดิบชีวภาพมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ชีวภาพเหล่านั้นจะต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศและมีราคาสูง ซึ่งในประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ทั้งในด้านของวัตถุดิบ งานวิจัย และนักวิจัยที่มีความสามารถ จึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการวิจัยด้านการนำเชื้อจุลินทรีย์จากในระดับห้องปฏิบัติการ มาพัฒนาจนสามารถผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ประเภทต่างๆ เมื่อโครงการประสบผลสำเร็จ บริษัทฯ จึงจัดตั้งโรงงานผลิตเชื้อจุลินทรีย์แห่งแรกในประเทศขึ้น เพื่อเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่มีราคาถูกและมีคุณภาพดี ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตของประเทศที่มีการนำงานวิจัยของไทยที่มีอยู่แล้วมา Upscale
อาหารสุกร เพื่อฟาร์มสุกรปลอดสาร
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้กับการผลิตอาหารสัตว์ในทุกกลุ่มของทางบริษัท แต่ที่ทำออกมาจำหน่ายมากที่สุด คือ อาหารสุกร เพราะส่วนหนึ่งทำออกมารองรับฟาร์มเลี้ยงสุกรของเราด้วย และส่วนหนึ่งส่งออกไปยังประเทศที่ต้องการอาหารสัตว์ออแกนิก ในอนาคต อันใกล้นี้ ทางบริษัทมีแผนที่จะทำอาหารสัตว์เลี้ยงออแกนิกออกมาจำหน่ายด้วย ซึ่งคงจะออกมาพร้อมกับการขยายตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย ปัจจุบันอาหารสัตว์ในทุกกลุ่มของเราจะเน้นการส่งออกเป็นหลัก แต่ในปีหน้าจะมีการขยายโรงงานเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับการทำตลาดในประเทศ และการทำตลาดส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียน รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
อาหารสัตว์โรงงานเริ่มต้นมาจากสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อคนทั่วโลกได้บริโภคอย่างปลอดภัย
นายสรพหลกล่าวว่า ที่ผ่านมาไม่ได้มุ่งเน้นการทำตลาดในประเทศ หรือประเทศในกลุ่ม AEC มากนัก เพราะความต้องการในตลาดยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก ยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่เป็นเกรดพรีเมียมแบบของเราอยู่มาก การผลิตของเรายังไม่เพียงพอต่อความต้องการตรงนั้น  จึงไม่ได้ให้ความสำคัญต่อกลุ่มประเทศดังกล่าว  แต่ขณะนี้ได้มีการขยายการผลิตเพิ่ม ทำให้มีสินค้ามากพอที่จะเปิดตลาดใหม่ๆ

สำหรับอาหารสัตว์ของ เอส พี เอ็ม จะเป็นอาหารสัตว์พรีเมียม ราคาค่อนข้างสูง การทำตลาดในกลุ่ม AEC ที่ผ่านมาจึงค่อนข้างลำบาก รวมถึงตลาดในประเทศไทย แต่หลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC มองว่ารายได้ของคนในประเทศนั้นๆ น่าจะเพิ่มสูงชึ้น ความต้องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่หันมาให้ความสนใจ ดังนั้น เนื้อสัตว์ที่มาจากฟาร์มเลี้ยงที่ปราศจากสิ่งเจือปนเป็นที่ต้องการมากขึ้น  ซึ่งอาหารสัตว์ออแกนิกของเราจะสามารถตอบโจทย์ได้ แม้ว่าราคาจะสูงกว่าอาหารสัตว์ทั่วไปถึงกว่า 2-3 เท่าตัวก็ตาม
รูปถ่ายโรงงาน ที่ได้มาตรฐาน
สำหรับในส่วนของประเทศไทย ในอนาคตอันใกล้นี้มีการนำอาหารสัตว์เลี้ยง สุนัข และแมวเปิดตลาดในประเทศมากขึ้น เพราะการเติบโตของอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยมีสูง ปัจจุบันมีอาหารสัตว์เลี้ยงที่เป็นเกรดพรีเมียม แต่ยังไม่ใช่ออแกนิกวางจำหน่ายอยู่ตามเพ็ทชอปทั่วประเทศ ประมาณ 200 กว่าร้านค้า  ซึ่งในส่วนของอาหารสุนัข และแมวที่เป็นออแกนิก ขณะนี้ยังไม่ได้มีการทำออกมาจำหน่าย เพราะขั้นตอนกระบวนการผลิตยังยุ่งยากกว่าอาหารสุกร และวัว แต่ในอนาคตมีการทำอาหารสุนัขและแมวที่เป็นออแกนิกออกมาจำหน่ายอย่างแน่นอน
สวนคนรักสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขและแมวทางโรงงานมี่อาหารออแกนิคเช่นกัน
โทร. 0-3235-8581


* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น