xs
xsm
sm
md
lg

กระทรวงแรงงานเตรียมปรับอัตราค่าจ้างฝีมือเพิ่ม 20 สาขาอาชีพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กระทรวงแรงงานระคมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการปรับอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ 20 สาขาอาชีพ เพื่อนำไปปรับปรุง (ร่าง) อัตราค่าจ้าง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่อประกาศ

นางเพชรรัตน์ สินอวย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 20 สาขาอาชีพ ขึ้น ผ่านการจัดสัมมนาที่ผ่านมา โดยได้ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และนำผลที่ได้จากการสัมมนาฯ ไปปรับปรุง (ร่าง) อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 20 สาขาอาชีพ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการค่าจ้างเพื่อประกาศใช้ต่อไป

สำหรับการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศอาเซียน หรือประเทศต่างๆ ทั่วโลก ขณะนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เร่งดำเนินการในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้พร้อมในการแข่งขันโดยสถานประกอบการสามารถผลักดัน สนับสนุนให้ลูกจ้างเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

“อัตราค่าจ้างที่กำหนดต้องเป็นค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับการทำงานในตำแหน่งหรือการใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือในระดับนั้นจริง จึงจะเกิดประโยชน์และเป็นธรรมทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง”

นายสิงหเดช ชูอำนาจ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ค่าจ้างเริ่มต้นสำหรับมาตรฐานฝีมือแต่ละสาขาอาชีพเป็นแรงจูงใจให้แรงงานมีความต้องการที่จะฝึกฝนเพื่อให้ตนเองผ่านการทดสอบ ซึ่งต้องมีฝีมือ ทักษะ จรรยาบรรณ รักในอาชีพนั้นๆ และเป็นการพัฒนาฝีมือตนเองเพื่อให้ค่าจ้างที่สูงขึ้นตามความสามารถ และเป็นผลดีต่อสถานประกอบการที่สามารถยกระดับสินค้าของตนจากการมีแรงงานที่ได้มาตรฐานในการผลิต

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEsผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น