xs
xsm
sm
md
lg

ส.พัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 3 มอบรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับภาค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

“อี.เทค” คว้าทั้งรางวัลผู้เข้าแข่งขันยอดเยี่ยม และหน่วยงานยอดเยี่ยมที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในการแข่งขัน
ศูนย์ข่าวศรีราชา - สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี ทำพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับภาค ก่อนส่งผู้ชนะเลิศในแต่ละสาขาเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันระดับอาเซียนต่อไป โดย “อี.เทค” คว้า 2 รางวัลพิเศษ ทั้งรางวัลผู้เข้าแข่งขันยอดเยี่ยม และหน่วยงานยอดเยี่ยมที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในการแข่งขัน

วันนี้ (13 ก.ค.) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี ได้จัดพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับภาค ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี หลังได้จัดการแข่งขันไปแล้วระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 จำนวน 22 อาชีพ โดยมีผู้เข้าแข่งขันจากสถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ รวมจำนวน 297 คน โดยมี นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน

นายรำพึง ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานแข่งขันว่า เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และเป็นการคัดเลือกผู้ชนะเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับประเทศ ระดับอาเซียน และนานาชาติต่อไป

ทั้งนี้ การแข่งขันจะจัดขึ้นในทุกๆ 2 ปี โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 26 ซึ่งได้จัดการแข่งขันรวม 22 สาขา และทั้ง 22 สาขา จัดแข่งขัน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 3 ชลบุรี ซึ่งในครั้งนี้ผู้ที่ชนะการแข่งขันระดับภาค จะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ปี 2559 เพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย ในปี 2559 และระดับนานาชาติ ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 2560

พิธีมอบรางวัลมีผู้ชนะการแข่งขันเข้ารับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 จำนวน 62 รางวัล รวม 71 คน และผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 จะได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2559 และในปีนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับภาค ได้จัดทำถ้วยรางวัลพิเศษ จำนวน 2 ถ้วย ได้แก่ ถ้วยที่ 1 ให้แก่ผู้เข้าแข่งขันยอดเยี่ยมที่ทำคะแนนสูงสุของการแข่งขันระดับภาค ซึ่งก็คือ น.ส.นารีรัตน์ จิระเจิรญรัตน์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

ส่วนถ้วยที่ 2 ให้แก่หน่วยงานยอดเยี่ยมที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับภาค ซึ่งก็คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) โดยได้รับรางวัลทั้งสิ้นรวม 22 รางวัล

ขณะที่ นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันนโยบายของภาครัฐได้เล็งเห็นความจำเป็นในการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของแรงงานให้มีการพัฒนาด้านสติปัญญาและทักษะฝีมือ ให้แรงงานไทยทุกคนมีคุณภาพมากขึ้น การจัดการแข่งขันดังกล่าวจึงมีความสำคัญ เพราะจะเป็นเวทีสำหรับเยาวชนในการแสดงความสามารถ ความรู้ และทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ ในวิชาที่ได้ฝึกฝน และอบรมในแขนงต่างๆ ที่ได้จัดให้มีการแข่งขัน อีกทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะของกำลังแรงงานในประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน การสร้างรายได้ของประชาชน และพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม

ด้าน ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) กล่าวถึงผลสำเร็จของวิทยาลัยในครั้งนี้ว่า เกิดจากความทุ่มเทของทั้งนักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในบางสาขาวิทยาลัยฯ ได้มีการฝึกซ้อมฝีมือของนักศึกษาเป็นเวลานานกว่าปีเพื่อส่งเข้าแข่งขัน

ในปีนี้วิทยาลัยฯ ได้ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับภาค รวมทั้งสิ้น 12 ภาคทั่วประเทศ จนได้รับเหรียญรางวัลรวม 100 เหรียญ เป็นเงินรางวัลกว่า 7.93 แสนบาท โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ 39 รางวัล จาก 10 สาขาวิชา จำนวน 50 คน และจะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับประเทศในลำดับต่อไป

สำหรับเงินรางวัลที่ได้จากการแข่งขันทั้งหมด วิทยาลัยฯ ได้มอบให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลทุกคนโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังให้แก่นักศึกษาของสถาบัน


ผู้ชนะการแข่งขันในสาขาช่างผม อันดับ 1 ,2 และ 3
กำลังโหลดความคิดเห็น